1) Πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου προσώπου

1.1  Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον σας. Στη συνέχεια, σας ενημερώνουμε για το χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Τα προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα δεδομένα που σας ταυτοποιούν προσωπικά.

1.2  Υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτή την ιστοσελίδα από την άποψη του κανονισμού προστασίας δεδομένων (DSGVO) είναι J + A Handels GmbH, Homburger Str 12b, 51588 Nuembrecht, Γερμανία, Τηλ.: +49 (0) 2293/938 632 0 , Fax .: +49 (0) 2293/7076, E-Mail: [email protected] Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, μόνο του ή σε συνεννόηση με άλλους, αποφασίζει για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1.3  Για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μεταφοράς προσωπικών δεδομένων και άλλου εμπιστευτικού περιεχομένου (π.χ. εντολές ή ερωτήσεις προς τον υπεύθυνο), αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί ένα SSL ή. κρυπτογράφησης TLS. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από τη συμβολοσειρά "https: //" και το εικονίδιο κλειδώματος στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

2) Συλλογή δεδομένων κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας

Σε περίπτωση απλής πληροφοριακής χρήσης της ιστοσελίδας μας, δηλαδή αν δεν καταχωρίζετε ή μας παρέχετε πληροφορίες, συλλέγουμε μόνο δεδομένα που το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει στον server μας (τα αποκαλούμενα "αρχεία καταγραφής διακομιστών"). Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, συλλέγουμε τις ακόλουθες πληροφορίες που είναι τεχνικά απαραίτητες για την προβολή του ιστότοπου:

 • Ο ιστότοπος που επισκέφθηκε
 • Ημερομηνία και ώρα κατά τη στιγμή της πρόσβασης
 • Ποσότητα δεδομένων που αποστέλλονται σε bytes
 • Πηγή / αναφορά από την οποία ήρθατε στη σελίδα
 • Μεταχειρισμένο πρόγραμμα περιήγησης
 • Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται
 • Χρησιμοποιηθείσα διεύθυνση IP (αν χρειάζεται: σε ανώνυμη μορφή)

Η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 παρ. f DSGVO με βάση το νόμιμο συμφέρον μας στη βελτίωση της σταθερότητας και της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας μας. Δεν πραγματοποιείται μεταφορά ή άλλη χρήση των δεδομένων. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε εκ των υστέρων τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή σε περίπτωση που συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία καταδεικνύουν παράνομη χρήση.

3) cookies

Για να καταστήσουμε την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας ελκυστική και να επιτρέψουμε τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies σε διάφορες σελίδες. Αυτά είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται μετά το τέλος της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης, δηλαδή μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης (τα λεγόμενα cookies περιόδου λειτουργίας). Άλλα cookie παραμένουν στη συσκευή σας και σας επιτρέπουν να αναγνωρίζετε το πρόγραμμα περιήγησής σας την επόμενη φορά που το επισκέπτεστε (τα λεγόμενα μόνιμα cookies). Εάν έχουν οριστεί cookies, συλλέγουν και επεξεργάζονται συγκεκριμένες πληροφορίες χρηστών, όπως δεδομένα περιήγησης και τοποθεσίας, καθώς και τιμές IP διεύθυνσης, σε μεμονωμένη έκταση. Τα μόνιμα cookies διαγράφονται αυτόματα μετά από μια καθορισμένη περίοδο, η οποία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το cookie.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα cookies χρησιμοποιούνται για την απλοποίηση της διαδικασίας παραγγελίας αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις (π.χ. θυμηθείτε τα περιεχόμενα ενός εικονικού καλαθιού αγορών για μια μεταγενέστερη επίσκεψη στον ιστότοπο). Αν επεξεργαστούν και προσωπικά δεδομένα από μεμονωμένα cookies που χρησιμοποιούμε, η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 παρ. b DSGVO είτε για την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. ένα GDPR σε περίπτωση χορήγησης συγκατάθεσης ή σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο. f DSGVO για τη διασφάλιση των νόμιμων συμφερόντων μας με την καλύτερη δυνατή λειτουργικότητα της ιστοσελίδας καθώς και φιλικό και αποτελεσματικό σχεδιασμό της επίσκεψης σελίδας.

Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να αποφασίζετε μεμονωμένα για την αποδοχή τους ή μπορεί να αποκλείσετε την αποδοχή των cookies για συγκεκριμένες περιπτώσεις ή γενικά. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης διαφέρει από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις cookie. Αυτό περιγράφεται στο μενού Βοήθειας κάθε προγράμματος περιήγησης, το οποίο εξηγεί τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων cookie. Αυτά μπορούν να βρεθούν για το αντίστοιχο πρόγραμμα περιήγησης στους παρακάτω συνδέσμους:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/...
Firefox: https://support.mozilla.org/en/kb/cookies- επιτρέψτε-και-απορρίψτε το
Chrome: https://support.google.com/chr...
Safari: https://support.apple.com/en-u... 12.0 / mac / 10.14
Opera: https://help.opera.com/en/late...

Σημειώστε ότι αν δεν δεχθείτε cookies, η λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

4) επαφή

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας (π.χ. μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Ποια δεδομένα συλλέγονται στην περίπτωση μιας φόρμας επικοινωνίας μπορείτε να δείτε από την αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό της απάντησης στο αίτημά σας ή για την καθιέρωση της επαφής και της συναφούς τεχνικής διαχείρισης. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι το νόμιμο συμφέρον μας να απαντήσουμε στο αίτημά σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο. f DSGVO. Εάν η επαφή σας αποσκοπεί στη σύναψη σύμβασης, τότε η πρόσθετη νομική βάση για τη μεταποίηση είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο. b DSGVO. Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά την τελική επεξεργασία του αιτήματός σας. Αυτό συμβαίνει όταν μπορεί να συναχθεί από τις περιστάσεις

5) Επεξεργασία δεδομένων κατά το άνοιγμα λογαριασμού πελάτη και την εκτέλεση της σύμβασης

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο. b DSGVO, τα προσωπικά δεδομένα θα εξακολουθήσουν να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία αν μας το παρέχετε για τη σύναψη σύμβασης ή το άνοιγμα λογαριασμού πελάτη. Τα δεδομένα που συλλέγονται εμφανίζονται στις αντίστοιχες φόρμες εισαγωγής. Η διαγραφή του λογαριασμού σας πελάτη είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή και μπορεί να γίνει με ένα μήνυμα στην προαναφερθείσα διεύθυνση του υπευθύνου. Αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που έχετε παράσχει για την εκτέλεση της σύμβασης. Μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης ή τη διαγραφή του λογαριασμού πελατών σας, τα δεδομένα σας θα μπλοκαριστούν όσον αφορά τις περιόδους φορολογικής και εμπορικής διατήρησης και θα διαγραφούν μετά τη λήξη αυτών των περιόδων,

6) Χρήση των δεδομένων σας για άμεση αλληλογραφία

6.1  Εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εάν εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, θα σας στείλουμε τακτικά πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές μας. Υποχρεωτικές πληροφορίες για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου είναι μόνο η ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Η περιγραφή περαιτέρω δεδομένων είναι προαιρετική και θα χρησιμοποιηθεί για να σας απευθύνω προσωπικά. Για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη διαδικασία διπλής συμμετοχής. Αυτό σημαίνει ότι θα σας στείλουμε μόνο ένα ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εάν έχετε επιβεβαιώσει ρητά σε εσάς ότι συμφωνείτε να λάβετε το ενημερωτικό δελτίο. Στη συνέχεια θα σας στείλουμε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης που θα σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε κάνοντας κλικ σε ένα σύνδεσμο που θέλετε να λαμβάνετε στο μέλλον το ενημερωτικό δελτίο.

Ενεργοποιώντας τον σύνδεσμο επιβεβαίωσης, μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο. ένα GDPR. Κατά την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο, αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP που καταχωρήσατε από τον ISP (Internet Service Provider) καθώς και την ημερομηνία και την ώρα εγγραφής, προκειμένου να εντοπίσετε τυχόν κατάχρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Τα δεδομένα που συλλέγουμε κατά την εγγραφή μας στο ενημερωτικό δελτίο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για διαφημιστικούς σκοπούς μέσω του ενημερωτικού δελτίου. Μπορείτε να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή μέσω του παρεχόμενου συνδέσμου στο ενημερωτικό δελτίο ή με την αποστολή ενός μηνύματος στο πρόσωπο που αναφέρεται παραπάνω. Μετά την ακύρωση, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση θα διαγραφεί αμέσως στη λίστα αλληλογραφίας μας.

6.2  Διανομή ενημερωτικών δελτίων μέσω του CleverReach

Το ηλεκτρονικό μας ενημερωτικό δελτίο αποστέλλεται μέσω της εταιρείας παροχής τεχνικών υπηρεσιών CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede ("CleverReach"), στην οποία διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας που παρέχονται κατά την εγγραφή του ενημερωτικού δελτίου. Η μεταφορά αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α). f DSGVO και εξυπηρετεί το νόμιμο συμφέρον μας στη χρήση ενός προωθητικού, ασφαλούς και φιλικού προς το χρήστη συστήματος ενημερωτικών δελτίων. Τα δεδομένα που έχετε εισάγει για να λάβετε το ενημερωτικό δελτίο (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα αποθηκευτούν στους διακομιστές της CleverReach στη Γερμανία ή την Ιρλανδία.

Η CleverReach χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για αποστολή και στατιστική αξιολόγηση του ενημερωτικού δελτίου για λογαριασμό μας. Για την αξιολόγηση, τα ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιέχουν τους αποκαλούμενους διαδικτυακούς φάρους ή εικονοστοιχεία παρακολούθησης, τα οποία αντιπροσωπεύουν αρχεία εικόνας ενός pixel που είναι αποθηκευμένα στον ιστότοπό μας. Αυτό θα καθορίσει εάν ένα μήνυμα ενημερωτικού δελτίου έχει ανοιχτεί και ποιοι σύνδεσμοι μπορεί να έχουν πατηθεί. Με τη βοήθεια της λεγόμενης παρακολούθησης μετατροπών, μπορεί επίσης να αναλυθεί εάν έχει πραγματοποιηθεί μια προκαθορισμένη ενέργεια (π.χ. αγορά ενός προϊόντος στον ιστότοπό μας) μετά από κλικ σε τέτοιους συνδέσμους. Επιπλέον, συλλέγονται τεχνικές πληροφορίες (π.χ. χρόνος ανάκτησης, διεύθυνση IP, τύπος προγράμματος περιήγησης και λειτουργικό σύστημα). Τα δεδομένα συλλέγονται αποκλειστικά ψευδώνυμα και δεν θα συνδέονται με τα άλλα σας προσωπικά δεδομένα, η άμεση προσωπική σχέση αποκλείεται. Αυτά τα δεδομένα αφορούν μόνο τη στατιστική ανάλυση ενημερωτικών εκστρατειών. Τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη προσαρμογή των μελλοντικών ενημερωτικών δελτίων στα συμφέροντα των παραληπτών.

Αν θέλετε να αντικρούσετε την ανάλυση δεδομένων για λόγους στατιστικής αξιολόγησης, πρέπει να καταργήσετε την εγγραφή σας από το ενημερωτικό δελτίο.

Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας συμβολαίων με την CleverReach, την οποία χρησιμοποιούμε για να υποχρεώσουμε την CleverReach να προστατεύει τα δεδομένα των πελατών μας και να μην τα αποκαλύπτει σε τρίτους.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την ανάλυση δεδομένων CleverReach εδώ:
https://www.cleverreach.com/el...
Για να δείτε την πολιτική απορρήτου CleverReach, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση : https://www.cleverreach.com/ de / ιδιωτικής ζωής /.

6.3  Κοινοποίηση διαθεσιμότητας των εμπορευμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εάν προσφέρουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα επιλεγμένα προσωρινά μη διαθέσιμα άρθρα τη δυνατότητα να σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με το χρόνο διαθεσιμότητας, μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Όταν εγγραφείτε στην υπηρεσία ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, θα σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του στοιχείου που έχετε επιλέξει. Υποχρεωτική ένδειξη για τη διαβίβαση αυτής της ειδοποίησης είναι η ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Η περιγραφή περαιτέρω δεδομένων είναι προαιρετική και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σας απευθύνει προσωπικά. Για την αποστολή αυτής της ειδοποίησης χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη διαδικασία διπλής συμμετοχής. Αυτό σημαίνει Δεν θα σας παρέχουμε καμία τέτοια ειδοποίηση μέχρι να δηλώσετε ρητά ότι συμφωνείτε με την παραλαβή της ειδοποίησης. Στη συνέχεια θα σας στείλουμε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης που θα σας ζητά να επιβεβαιώσετε κάνοντας κλικ σε ένα σύνδεσμο που θέλετε να λάβετε μια τέτοια ειδοποίηση.

Ενεργοποιώντας τον σύνδεσμο επιβεβαίωσης, μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο. ένα GDPR. Όταν εγγραφείτε στην υπηρεσία ειδοποιήσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP που καταχωρίσατε από τον παροχέα υπηρεσιών Internet (ISP) καθώς και την ημερομηνία και την ώρα της σύνδεσης, για να αποφευχθεί τυχόν κακή χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μεταγενέστερη ημερομηνία να κατανοήσουν. Τα δεδομένα που συλλέξαμε κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένου στοιχείου στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Μπορείτε να ακυρώσετε την υπηρεσία ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα των αγαθών ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα μήνυμα στο πρόσωπο που ονομάζεται παραπάνω. Μετά την ακύρωση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα διαγραφεί αμέσως από τη λίστα διανομής μας, εκτός αν έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας για περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας ή διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα πέρα από αυτά, τα οποία επιτρέπονται από το νόμο και για τα οποία σας ενημερώνουμε σε αυτή τη δήλωση ,

7) επεξεργασία δεδομένων για επεξεργασία παραγγελιών

7.1  Προκειμένου να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας, συνεργαζόμαστε με τους ακόλουθους παρόχους υπηρεσιών που μας υποστηρίζουν εν όλω ή εν μέρει στην εκτέλεση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί. Ορισμένα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται στους παρόχους υπηρεσιών σύμφωνα με τις ακόλουθες πληροφορίες.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εμάς θα διαβιβάζονται στην εταιρεία μεταφορών που είναι υπεύθυνη για την παράδοση εντός του πεδίου εφαρμογής της σύμβασης, στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την παράδοση των αγαθών. Θα μεταβιβάσουμε τα στοιχεία πληρωμής σας στην τράπεζα που έχει αναλάβει την εντολή στο πλαίσιο της επεξεργασίας των πληρωμών, αν αυτό είναι απαραίτητο για την επεξεργασία των πληρωμών. Εάν χρησιμοποιηθούν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, θα σας ενημερώσουμε πιο κάτω. Η νομική βάση για τη διαβίβαση των δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο. b DSGVO.

7.2  Γνωστοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε παρόχους υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών

- DHL
Εάν τα αγαθά παραδίδονται από τον πάροχο υπηρεσιών DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Strasse 20, 53113 Βόννη), θα σας παράσχουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) ένα DSGVO πριν από την παράδοση των αγαθών με σκοπό την προσαρμογή της ημερομηνίας παράδοσης ή της ανακοίνωσης παράδοσης στην DHL, εάν έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας στη διαδικασία παραγγελίας. Διαφορετικά, για σκοπούς εξυπηρέτησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο. b DSGVO μόνο το όνομα του παραλήπτη και τη διεύθυνση παράδοσης στην DHL. Η μεταβίβαση γίνεται μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παράδοση αγαθών. Στην περίπτωση αυτή, δεν είναι δυνατή η προηγούμενη συμφωνία της ημερομηνίας παράδοσης με την DHL ή την ανακοίνωση παράδοσης.
Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον κατά του προαναφερθέντος ατόμου ή κατά του παρόχου υπηρεσιών μεταφορών DHL.
- DPD
Σε περίπτωση παράδοσης των εμπορευμάτων από την υπηρεσία μεταφοράς DPD (DPD Germany GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg), δίνουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας πριν την παράδοση των αγαθών σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. ένα DSGVO για τον συντονισμό της ημερομηνίας παράδοσης ή της ανακοίνωσης παράδοσης στην DPD, αν έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας στη διαδικασία παραγγελίας. Διαφορετικά, για σκοπούς εξυπηρέτησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο. b DSGVO μόνο το όνομα του παραλήπτη και τη διεύθυνση παράδοσης στη DPD. Η μεταβίβαση γίνεται μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παράδοση αγαθών. Στην περίπτωση αυτή, δεν είναι δυνατόν να συμφωνηθεί εκ των προτέρων η ημερομηνία παράδοσης με την DPD ή την ανακοίνωση παράδοσης.
Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον κατά του προσώπου που αναφέρεται παραπάνω ή κατά της υπηρεσίας μεταφοράς DPD.
- Αυστριακό ταχυδρομείο
Εάν τα αγαθά παραδίδονται από την εταιρεία μεταφορών Austrian Post (Österreichische Post Aktiengesellschaft, Rochusplatz 1, 1030 Βιέννη, Αυστρία), θα παράσχουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση πριν από την παράδοση των αγαθών σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. ένα DSGVO για το συντονισμό ημερομηνίας παράδοσης ή ανακοίνωσης παράδοσης στην Austrian Post, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας στη διαδικασία παραγγελίας. Διαφορετικά, θα φροντίσουμε για την εξυπηρέτηση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. b DSGVO μόνο το όνομα του παραλήπτη και τη διεύθυνση παράδοσης στην Austrian Post. Η μεταβίβαση γίνεται μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παράδοση αγαθών. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει προηγούμενη συμφωνία με την Österreichische Post ή την Österreichische Post
Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον κατά του προαναφερθέντος προσώπου ή κατά του παρόχου υπηρεσιών μεταφορών Österreichische Post.
- Δημοσίευση CH
Εάν η παράδοση των εμπορευμάτων από τον μεταφορέα της υπηρεσίας μεταφορών Post CH (Swiss Post AG, Ελβετία, Wankdorfallee 4, 3030 Βέρνη) θα δώσουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση πριν την παράδοση των αγαθών με σκοπό την προσαρμογή ημερομηνίας παράδοσης ή κοινοποίησης παράδοσης στο ταχυδρομείο CH, εάν δώσατε τη ρητή συγκατάθεσή σας στη διαδικασία παραγγελίας, διαφορετικά διαβιβάζουμε μόνο το όνομα του παραλήπτη και τη διεύθυνση παράδοσης στη Swiss Post για το σκοπό της παράδοσης. Η μεταβίβαση γίνεται μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παράδοση αγαθών. Στην περίπτωση αυτή, δεν είναι δυνατόν να συμφωνηθεί εκ των προτέρων η ημερομηνία παράδοσης με την Swiss Post ή να διαβιβαστούν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση κατά την παράδοση της αποστολής.
Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον κατά του προσώπου που αναφέρεται παραπάνω ή κατά του παρόχου υπηρεσιών μεταφορών Post CH.

7.3  Χρήση των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (υπηρεσίες πληρωμών)

- Amazon Pay
Αν επιλέξετε τη μέθοδο πληρωμής «Amazon Pay» επεξεργασία των πληρωμών μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών γίνεται Amazon Πληρωμές Ευρώπη SCA, 38 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg (στο εξής: «Amazon Πληρωμές») με το οποίο θα κοινοποιείται σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας Πληροφορίες εκτός από τις πληροφορίες σχετικά με το διορισμό σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 b Μετάβαση στο DSGVO. Η μεταφορά των δεδομένων σας γίνεται αποκλειστικά για σκοπούς επεξεργασίας πληρωμών με την υπηρεσία πληρωμών Amazon Payments και μόνο στο μέτρο που είναι απαραίτητο γι 'αυτό. Στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές απορρήτου της Amazon Πληρωμών: https://pay.amazon.com/de/help...
- Η Apple Pay
Εάν επιλέξετε Apple Apple (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ιρλανδία μέθοδο πληρωμής, η πληρωμή θα υποβληθεί σε επεξεργασία χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Apple Pay" της συσκευής σας iOS, watchOS ή macOS με χρέωση μιας κάρτας πληρωμής που κατατίθεται στο "Apple Pay". Η Apple Pay χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά ασφαλείας που είναι ενσωματωμένα στο υλικό και το λογισμικό της συσκευής σας για να προστατεύσουν τις συναλλαγές σας. Η απελευθέρωση μιας πληρωμής συνεπώς απαιτεί την εισαγωγή ενός κωδικού που έχει οριστεί προηγουμένως από εσάς και την επαλήθευση μέσω της λειτουργίας "Face ID" ή "Touch ID" του τερματικού σας.
Για τους σκοπούς της επεξεργασίας των πληρωμών, οι πληροφορίες που παρέχετε κατά τη διαδικασία της παραγγελίας θα διαβιβάζονται στην κρυπτογραφημένη μορφή της Apple μαζί με τις πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία σας. Στη συνέχεια, η Apple επανακρυπτογραφεί αυτά τα δεδομένα με ένα κλειδί για προγραμματιστές πριν υποβάλει τα δεδομένα στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών της κάρτας πληρωμής που είναι αποθηκευμένο στην Apple Pay για να ολοκληρώσει την πληρωμή. Η κρυπτογράφηση διασφαλίζει ότι μόνο ο ιστότοπος μέσω του οποίου έγινε η αγορά μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα πληρωμής. Αφού γίνει η πληρωμή, η Apple στέλνει τον αριθμό του λογαριασμού της συσκευής σας και έναν δυναμικό κώδικα ασφαλείας, συγκεκριμένης συναλλαγής, στον αρχικό ιστότοπο για να επιβεβαιώσει την πληρωμή σας.
Σε περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις περιγραφείσες μεταδόσεις, η επεξεργασία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με σκοπό την επεξεργασία των πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. b DSGVO.
Η Apple θα διατηρήσει ανώνυμα δεδομένα συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του κατά προσέγγιση ποσού αγοράς, κατά προσέγγιση ημερομηνίας και ώρας και κατά πόσο η συναλλαγή ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Η ανωνυμία αποκλείει εντελώς την προσωπική αναφορά. Η Apple χρησιμοποιεί τα ανώνυμα δεδομένα για να ενισχύσει το "Apple Pay" και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της Apple.
Εάν χρησιμοποιείτε το Apple Pay στο iPhone ή το Apple Watch για να πραγματοποιήσετε μια αγορά που πραγματοποιήσατε μέσω του Safari στο Mac, η συσκευή Mac και η εξουσιοδότηση επικοινωνούν μέσω κρυπτογραφημένου καναλιού στους διακομιστές της Apple. Η Apple δεν επεξεργάζεται ούτε αποθηκεύει καμία από αυτές τις πληροφορίες σε μορφή που να αναγνωρίζει το άτομό σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα χρήσης της Apple Pay στο Mac σας στις ρυθμίσεις του iPhone σας. Μεταβείτε στην επιλογή "Πορτοφόλι και Apple πληρωμή" και καταργήστε την επιλογή "Να επιτρέπονται οι πληρωμές σε Mac".
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο της Apple Pay
, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL: https://support.apple.com/en-U...
Εάν η πληρωμή πραγματοποιηθεί μέσω "giropay", η πληρωμή θα γίνει μέσω της giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Φρανκφούρτη / Μάιν, προς την οποία θα μεταβιβάσουμε τις πληροφορίες που σας κοινοποιήσαμε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας επιπλέον των πληροφοριών σχετικά με την παραγγελία σας. Η διαβίβαση των δεδομένων σας γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 παρ. b DSGVO αποκλειστικά για την επεξεργασία των πληρωμών και μόνο στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για το σκοπό αυτό. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της giropay GmbH διατίθενται στην ακόλουθη
διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.giropay.de/rechtli... - Heidelpay
Κατά την πληρωμή με πιστωτική κάρτα μέσω της Heidelpay! Οι πληρωμές υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών Heidelberger Payment GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Χαϊδελβέργη (εφεξής "Heidelpay"), στην οποία αποκαλύπτουμε τα δεδομένα σας που κοινοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία παραγγελίας αποκλειστικά για την επεξεργασία των πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. b Μετάβαση στο DSGVO. Η μεταφορά γίνεται μόνο εάν είναι πραγματικά αναγκαία για την πληρωμή. Η Heidelpay διαβιβάζει τα δεδομένα σας για την εκτέλεση της πληρωμής - στο μέτρο του αναγκαίου - σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. b DSGVO με τη σειρά της στην HUELLEMANN & STRAUSS ONLINESERVICES SA, 1, Place du Marché, 6755 Grevenmacher, Λουξεμβούργο.
Κατά την επιλογή της μεθόδου πληρωμής "Αγορά μέσω Heidelpay" ή "Debit via Heidelplay" θα σας ζητηθεί κατά τη διαδικασία παραγγελίας να παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα (επώνυμο, οδός, αριθμός κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου). Προκειμένου να διασφαλίσουμε το νόμιμο συμφέρον μας για τον καθορισμό της φερεγγυότητας των πελατών μας, παρέχουμε αυτά τα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο. f DSGVO για τους σκοπούς πιστωτικού ελέγχου προς την Heidelberger Payment GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Χαϊδελβέργη (εφεξής "Heidelpay"). Η Heidelpay ελέγχει με βάση τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει και άλλα δεδομένα (όπως καλάθι αγορών, ποσό τιμολογίου, ιστορικό παραγγελιών, εμπειρία πληρωμής), αν η επιλογή πληρωμής που επιλέξατε μπορεί να σας χορηγηθεί όσον αφορά τους κινδύνους πληρωμής ή / και αθέτησης. Για να αποφασιστεί η σύναψη ή η εφαρμογή συμβατικής σχέσης, το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο f Το DSGVO περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες ταυτότητας ή πίστωσης από τις ακόλουθες πηγές πληροφοριών:
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden
- CRIF Burgel GmbH, Friesenweg 4, κτίριο 12, 22763 Αμβούργο
- Arvato πυρήνα GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden
- Deltavista GmbH, Kaiserstraße 217, 76133 Καρλσρούη
- ΣΥΜΠΑΝ Business GmbH, Hugo -Junkers-Straße 3, 60386 Frankfurt am Main
- Bisnode International Group, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt
- Regis24 GmbH, η Wall 58, 10179 Berlin
- Creditreform AG, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss
Οι πληροφορίες πίστωσης μπορούν να περιέχουν τιμές πιθανότητας (αποκαλούμενες τιμές βαθμολογίας). Όσον αφορά τις τιμές βαθμολογίας που περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, βασίζονται σε μια επιστημονικά αναγνωρισμένη μαθηματική-στατιστική διαδικασία. Ο υπολογισμός των τιμών βαθμολογίας περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τα δεδομένα διεύθυνσης.
Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτή την επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα μήνυμα στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία δεδομένων ή στο Heidelpay. Ωστόσο, η Heidelpay μπορεί να συνεχίσει να δικαιούται να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν αυτό είναι απαραίτητο για την πληρωμή της σύμβασης.
- Κλάρνα
Εάν επιλεγεί μια υπηρεσία πληρωμών Klarna, η πληρωμή γίνεται μέσω της Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com], Sveavägen 46, 111 34 Στοκχόλμη, Σουηδία (εφεξής "Klarna"). Για να διευκολυνθεί η επεξεργασία της πληρωμής, τα προσωπικά σας δεδομένα (επώνυμο, οδός, αριθμός κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, φύλο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση IP) καθώς και δεδομένα σχετικά με την παραγγελία (π.χ. ποσό τιμολογίου, είδος, είδος παράδοσης) με σκοπό την εξακρίβωση της ταυτότητας και της πίστωσης προς την Klarna, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. ένα DSGVO στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγγελίας ρητά συμφώνησε. Σε ποια πιστωτικά γραφεία μπορείτε να προωθήσετε τα δεδομένα σας, μπορείτε να δείτε εδώ:
https://cdn.klarna.com/1.0/sha...
Η αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας μπορεί να περιέχει τιμές πιθανότητας (αποκαλούμενες τιμές βαθμολογίας). Όσον αφορά τις τιμές βαθμολογίας που περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, βασίζονται σε μια επιστημονικά αναγνωρισμένη μαθηματική-στατιστική διαδικασία. Ο υπολογισμός των τιμών βαθμολογίας περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τα δεδομένα διεύθυνσης. Οι ληφθείσες πληροφορίες σχετικά με τη στατιστική πιθανότητα αθέτησης πληρωμής χρησιμοποιούν το Klarna για μια ισορροπημένη απόφαση σχετικά με τη δημιουργία, την εφαρμογή ή τον τερματισμό της συμβατικής σχέσης.
Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα μήνυμα στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον Klarna. Ωστόσο, η Klarna μπορεί να συνεχίσει να δικαιούται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν αυτό είναι απαραίτητο για την πληρωμή της σύμβασης.
Τα προσωπικά σας στοιχεία θα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας των δεδομένων και, όπως αναφέρεται στην πολιτική απορρήτου Klarna για τα θύματα, με έδρα τη Γερμανία https://cdn.klarna.com/1.0/sha...
ή για επηρεαστεί με έδρα την Αυστρία https://cdn.klarna.com/1.0/sha...
θεραπεία.
- Μόλι
Αν έχετε επιλέξει για την πληρωμή του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών Mollie, την επεξεργασία των πληρωμών μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμής Mollie BV, Keizersgracht 313, 1016 EE Άμστερνταμ, Ολλανδία, με την οποία σας κοινοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πληροφόρησης διαδικασία παραγγελίας, μαζί με τις πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία σας (όνομα, διεύθυνση, πραγματοποιείται IBAN, BIC, ποσό τιμολογίου, νόμισμα και αριθμός συναλλαγής) σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο b Μετάβαση στο DSGVO. Η διαβίβαση των δεδομένων σας γίνεται αποκλειστικά με σκοπό την επεξεργασία πληρωμών με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών Mollie και μόνο στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για το σκοπό αυτό.
- Paypal
Για πληρωμές μέσω PayPal, πιστωτικής κάρτας μέσω PayPal, άμεσης χρέωσης μέσω PayPal ή - εφόσον προσφέρεται - "αγορά μέσω λογαριασμού" ή "πληρωμή δόσης" μέσω PayPal, θα μεταφέρουμε τα στοιχεία πληρωμής σας στο πεδίο εφαρμογής της πληρωμής στο PayPal (Ευρώπη) Sarl et Cie, 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (στο εξής "PayPal"). Η γνωστοποίηση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, παρ. b DSGVO και μόνο στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για τη διαδικασία πληρωμής.
Η PayPal επιφυλάσσεται για την πιστωτική κάρτα με μεθόδους πληρωμής μέσω PayPal, για άμεση χρέωση μέσω PayPal ή - εάν προσφέρεται - για "αγορά μέσω λογαριασμού" ή "δόση" μέσω PayPal για την εκτέλεση πιστωτικού ελέγχου. Εάν είναι απαραίτητο, τα δεδομένα πληρωμής σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο. f DSGVO με βάση το νόμιμο συμφέρον της PayPal για τον καθορισμό της φερεγγυότητάς τους σε πιστωτικά γραφεία πέρασε. Το αποτέλεσμα του πιστωτικού ελέγχου για στατιστική πιθανότητα αθέτησης χρησιμοποιείται από την PayPal για να αποφασίσει σχετικά με την παροχή της αντίστοιχης μεθόδου πληρωμής. Οι πληροφορίες πίστωσης μπορούν να περιέχουν τιμές πιθανότητας (αποκαλούμενες τιμές βαθμολογίας). Όσον αφορά τις τιμές βαθμολογίας που περιλαμβάνονται στο αποτέλεσμα της πιστωτικής έκθεσης, έχουν τη βάση τους σε μια επιστημονικά αναγνωρισμένη μαθηματική-στατιστική διαδικασία. Ο υπολογισμός των τιμών βαθμολογίας περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τα δεδομένα διεύθυνσης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων, μεταξύ άλλων των χρησιμοποιούμενων οργανισμών αναφοράς πιστώσεων, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του PayPal: https://www.paypal.com/de/weba...
Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα μήνυμα στο PayPal. Ωστόσο, το PayPal μπορεί να συνεχίσει να δικαιούται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμβατική διαδικασία πληρωμής.
- Σανταντέρ
Κατά την επιλογή των μεθόδων πληρωμής μέσω της Santander, θα σας ζητηθεί στη διαδικασία παραγγελίας να παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα (τίτλος, όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση χρέωσης και παράδοσης του πελάτη, ποσό τιμολογίου, σύνθεση του καλαθιού αγορών). Προκειμένου να διασφαλίσουμε το νόμιμο συμφέρον μας για τον καθορισμό της φερεγγυότητας των πελατών μας, παρέχουμε αυτά τα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο. f DSGVO διαβιβάζεται στην Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Moenchengladbach ("Santander") για τον έλεγχο πιστώσεων και για τον έλεγχο της υποβολής εγγύησης πληρωμής στον αντιπρόσωπο. Το Santander ελέγχει βάσει των προσωπικών σας δεδομένων και άλλων δεδομένων (όπως καλάθι αγορών, ποσό τιμολογίου, ιστορικό παραγγελιών, ιστορικό πληρωμών), Εάν η επιλογή πληρωμής που επιλέγετε μπορεί να χορηγηθεί όσον αφορά τη στατιστική πληρωμή ή / και τον κίνδυνο επισφαλειών. Εκτός από τα εσωτερικά κριτήρια του Santander βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο f DSGVO περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες ταυτότητας και πίστωσης από τις ακόλουθες πηγές πληροφοριών:
- CRIF BÜRGEL GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Μόναχο
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden
Η πιστωτική έκθεση μπορεί να περιέχει τιμές πιθανοτήτων (αποκαλούμενες τιμές βαθμολογίας). Στο βαθμό που οι τιμές σκορ συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα της πιστοληπτικής αξιολόγησης, βασίζονται σε μια επιστημονικά αναγνωρισμένη μαθηματική-στατιστική διαδικασία και ο υπολογισμός των τιμών βαθμολογίας περιλαμβάνει δεδομένα διεύθυνσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Santander, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση Internet: https://applications.santander...
Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτή την επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα μήνυμα στον ελεγκτή δεδομένων ή στον Santander. Εντούτοις, η Santander ενδέχεται να έχει το δικαίωμα να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία, εφόσον απαιτείται για συμβατική επεξεργασία πληρωμής.
- ΑΜΕΣΩΣ
Αν επιλέξετε τη μέθοδο πληρωμής «ΑΜΕΣΗ» επεξεργασία των πληρωμών μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ΑΜΕΣΩΣ GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Μόναχο λαμβάνει χώρα, η Γερμανία (στο εξής «NOW»), στην οποία σας κοινοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πληροφόρησης διαδικασία παραγγελίας, μαζί με τις πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία σας κάτω από το άρθρο. 6 παραγρ. b Μετάβαση στο DSGVO. Η Sofort GmbH είναι μέλος του ομίλου Klarna (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Στοκχόλμη, Σουηδία). Η μεταφορά των δεδομένων σας προορίζεται αποκλειστικά για την επεξεργασία των πληρωμών με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών SOFORT και μόνο στο μέτρο που είναι απαραίτητο γι 'αυτό. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου του SOFORT μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση Internet: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

8) Χρήση γραφικών βαθμολόγησης και σφραγίδων

Κατάστημα Ψηφίστε γραφικών

Για να εμφανίσετε τη σφραγίδα ShopVote και τις συλλεγμένες και / ή συγκεντρωτικές αξιολογήσεις, συμπεριλήφθηκαν γραφικά ShopVote σε αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτό εξυπηρετεί τη διασφάλιση των νόμιμων συμφερόντων μας, που κυριαρχούν στο πλαίσιο της βαρύτητας των συμφερόντων, στη βέλτιστη εμπορική προώθηση της προσφοράς μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 εδάφιο α. f DSGVO. Τα γραφικά ShopVote και οι διαφημιζόμενες υπηρεσίες αποτελούν προσφορά της Blickreif GmbH, Alter Messeplatz 2, 80339 Μόναχο.

Όταν καλείτε το κατάστημα Ψηφίστε Γραφικά web server αποθηκεύει αυτόματα το λεγόμενο αρχείο καταγραφής του διακομιστή, η οποία, όπως η διεύθυνση IP, την ημερομηνία και την ώρα της πρόσβασης, το ποσό των δεδομένων που μεταφέρονται και την πηγή της κλήσης (πρόσβαση σε δεδομένα) και την ανάκτηση του εγγράφου. Αυτά τα δεδομένα πρόσβασης δεν θα αξιολογηθούν και θα αντικατασταθούν αυτόματα εντός επτά ημερών από το τέλος της επίσκεψης της σελίδας σας. Άλλα προσωπικά δεδομένα δε συλλέγονται ούτε αποθηκεύονται από τα γραφικά του ShopVote.

9) Χρήση των κοινωνικών μέσων: Βίντεο

Χρησιμοποιώντας βίντεο Youtube

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί την ενσωμάτωση λειτουργίας Youtube για αναπαραγωγή προβολής και βίντεο που προσφέρονται από το "Youtube", η οποία ανήκει στην Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Δουβλίνο, D04 E5W5, η Ιρλανδία ( "Google").

Εδώ χρησιμοποιείται η εκτεταμένη λειτουργία απορρήτου, η οποία σύμφωνα με την αποθήκευση των πληροφοριών του παρόχου των πληροφοριών χρήστη μόνο κατά την αναπαραγωγή του / βίντεο σε κίνηση. Όταν ξεκινήσει η αναπαραγωγή των ενσωματωμένων βίντεο Youtube, ο πάροχος "Youtube" χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών. Σύμφωνα με τα σχόλια "Youtube", αυτά χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για την καταγραφή στατιστικών βίντεο, τη βελτίωση της φιλικότητας προς το χρήστη και την πρόληψη καταχρηστικών πρακτικών. Όταν είστε συνδεδεμένοι στο Google, τα δεδομένα σας θα συσχετιστούν άμεσα με το λογαριασμό σας όταν κάνετε κλικ σε ένα βίντεο. Εάν δεν θέλετε να συνδεθείτε με το προφίλ σας στο YouTube, πρέπει να αποσυνδεθείτε πριν ενεργοποιήσετε το κουμπί. Η Google αποθηκεύει τα δεδομένα σας (ακόμη και για μη εγγεγραμμένους χρήστες) ως προφίλ χρήσης και τα αξιολογεί. Μια τέτοια αξιολόγηση διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 παρ. f DSGVO με βάση τα νόμιμα συμφέροντα της Google στην εμφάνιση εξατομικευμένης διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή / και προσαρμογής της ιστοσελίδας της. Έχετε το δικαίωμα να αντιτεθείτε στη δημιουργία αυτών των Προφίλ χρηστών και θα πρέπει να συμμορφωθείτε με το YouTube για να τα ασκήσετε. Στο πλαίσιο της χρήσης του Youtube μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μετάδοση προσωπικών δεδομένων στους διακομιστές του Google LLC. έρχονται στις ΗΠΑ. όπου θα πρέπει να απευθυνθείτε στο YouTube για να εξασκηθείτε. Στο πλαίσιο της χρήσης του Youtube μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μετάδοση προσωπικών δεδομένων στους διακομιστές του Google LLC. έρχονται στις ΗΠΑ. όπου θα πρέπει να απευθυνθείτε στο YouTube για να εξασκηθείτε. Στο πλαίσιο της χρήσης του Youtube μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μετάδοση προσωπικών δεδομένων στους διακομιστές του Google LLC. έρχονται στις ΗΠΑ.
Ανεξάρτητα από την αναπαραγωγή του ενσωματωμένου βίντεο, κάθε φορά που επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, θα συνδεθείτε στο Δίκτυο Google, κάτι που μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων χωρίς να έχουμε οποιαδήποτε επιρροή.

Σε περίπτωση μετάδοσης προσωπικών δεδομένων στην Google LLC. Με βάση τις ΗΠΑ, η Google LLC έχει γίνει. πιστοποιείται για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων "Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων", η οποία διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το πρότυπο προστασίας δεδομένων που ισχύει στην ΕΕ. Μπορείτε να δείτε ένα τρέχον πιστοποιητικό εδώ: https://www.privacyshield.gov/...

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στο "YouTube", ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του παρόχου: https://www.google.com/intl/el...

Όσο νομικά απαιτείται, έχουμε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας που περιγράφονται παραπάνω σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο. ένα DSGVO ανέβηκε. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντικό αποτέλεσμα. Για να ασκήσετε την απόσυρσή σας, ακολουθήστε την παραπάνω δυνατότητα να προβείτε σε αντίρρηση.

10) Online Marketing

10.1  Google AdSense

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google AdSense, μια υπηρεσία διαφήμισης ιστού της Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Δουβλίνο, D04 E5W5, Ιρλανδία ("Google"). Το Google AdSense χρησιμοποιεί τα αποκαλούμενα. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς. Επιπλέον, το Google AdSense χρησιμοποιεί τους αποκαλούμενους "ιστούς" (μικρά αόρατα γραφικά) για τη συλλογή, τη συλλογή και την αξιολόγηση απλών ενεργειών, όπως η επισκεψιμότητα επισκεπτών στον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie και / ή τον διαδικτυακό beacon (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου μεταδίδονται συνήθως και αποθηκεύονται σε έναν διακομιστή Google. Αυτό μπορεί επίσης να συνεπάγεται μετάδοση στους διακομιστές της Google LLC. έρχονται στις ΗΠΑ.

Η Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που λαμβάνονται έτσι ώστε να αξιολογήσει τη συμπεριφορά χρήσης σας σε σχέση με τις διαφημίσεις του AdSense. Η διεύθυνση IP του Google AdSense που αποστέλλεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google. Οι πληροφορίες που συλλέγει η Google μπορούν να μεταφερθούν σε τρίτους, εφόσον απαιτείται από το νόμο και / ή εφόσον τρίτα μέρη επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα εξ ονόματος της Google.

Η επεξεργασία των δεδομένων που περιγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 παρ. f DSGVO για τους σκοπούς της στοχοθετημένης διαφήμισης από τον χρήστη μέσω της διαφήμισης τρίτων μερών των οποίων οι διαφημίσεις εμφανίζονται βάσει της εκτιμημένης συμπεριφοράς των χρηστών σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτή η επεξεργασία εξυπηρετεί επίσης το οικονομικό μας ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του οικονομικού δυναμικού της ιστοσελίδας μας με την εμφάνιση εξατομικευμένου διαφημιστικού περιεχομένου τρίτου μέρους έναντι πληρωμής.

Σε περίπτωση μετάδοσης προσωπικών δεδομένων στην Google LLC. Με βάση τις ΗΠΑ, η Google LLC έχει γίνει. πιστοποιείται για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων "Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων", η οποία διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το πρότυπο προστασίας δεδομένων που ισχύει στην ΕΕ. Μπορείτε να δείτε ένα τρέχον πιστοποιητικό εδώ: https://www.privacyshield.gov/...

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Google, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση Internet: https://www.google.com/policie...

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μόνιμα τα cookies για τις προδιαγραφές διαφημίσεων εμποδίζοντας τους να ρυθμίσουν ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης ή μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση της προσθήκης προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμη στη
διεύθυνση https://www.google.com/setting... / plugin? hl = en

Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες λειτουργίες αυτού του ιστότοπου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιορισμένο μόνο βαθμό εάν έχετε απενεργοποιήσει τη χρήση cookies.

Όσο νομικά απαιτείται, έχουμε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας που περιγράφονται παραπάνω σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο. ένα DSGVO ανέβηκε. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντικό αποτέλεσμα. Για να ασκήσετε την απόσυρσή σας, ακολουθήστε την παραπάνω δυνατότητα να προβείτε σε αντίρρηση.

10.2  Χρησιμοποιήστε την Παρακολούθηση μετατροπών διαφημίσεων Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το διαφημιστικό πρόγραμμα Διαφημίσεις Google και, στο πλαίσιο των διαφημίσεων Google, Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Δουβλίνο, D04 E5W5, Ιρλανδία ("Google"). Χρησιμοποιούμε την προσφορά των Διαφημίσεων Google για να επιστήσουμε την προσοχή στις ελκυστικές προσφορές μας με τη βοήθεια διαφημιστικού υλικού (λεγόμενο Google Adwords) σε εξωτερικούς ιστότοπους. Μπορούμε να καθορίσουμε πόσο επιτυχημένα είναι τα μεμονωμένα διαφημιστικά μέτρα σε σχέση με τα δεδομένα των διαφημιστικών καμπανιών. Με αυτόν τον τρόπο, στοχεύουμε να σας δείξουμε διαφημίσεις που σας ενδιαφέρουν, να κάνετε τον ιστοτόπο μας πιο ενδιαφέρον για εσάς και να επιτύχετε έναν δίκαιο υπολογισμό των δαπανών διαφήμισης.

Το cookie παρακολούθησης μετατροπών έχει οριστεί όταν ένας χρήστης κάνει κλικ σε μια διαφήμιση διαφημίσεων που προβάλλεται από την Google. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Αυτά τα cookies χάνουν συνήθως την ισχύ τους μετά από 30 ημέρες και δεν χρησιμοποιούνται για προσωπική ταυτοποίηση. Εάν ο χρήστης επισκέπτεται συγκεκριμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου και το cookie δεν έχει ακόμη λήξει, η Google και μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι ο χρήστης έκανε κλικ στη διαφήμιση και ανακατευθύνθηκε σε αυτήν τη σελίδα. Κάθε πελάτης Διαφημίσεων Google λαμβάνει ένα διαφορετικό cookie. Δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση των cookies μέσω των ιστότοπων πελατών των διαφημίσεων Google. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση του cookie μετατροπής χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων μετατροπών πελατών Google Ads. οι οποίοι έχουν επιλέξει την παρακολούθηση μετατροπών. Αναφέρεται στους πελάτες ο συνολικός αριθμός χρηστών που κάνουν κλικ στη διαφήμισή τους και έχουν ανακατευθυνθεί σε μια σελίδα ετικέτας παρακολούθησης μετατροπών. Ωστόσο, δεν λαμβάνουν πληροφορίες που αναγνωρίζουν προσωπικά τους χρήστες. Αν δεν θέλετε να συμμετέχετε στην παρακολούθηση, μπορείτε να αποκλείσετε αυτήν τη χρήση, απενεργοποιώντας το cookie της Παρακολούθησης μετατροπών Google μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Internet, κάτω από τη λέξη-κλειδί "Προτιμήσεις χρήστη". Δεν θα συμπεριληφθούν στα στατιστικά στοιχεία παρακολούθησης μετατροπών. Χρησιμοποιούμε τις Διαφημίσεις Google με βάση το νόμιμο ενδιαφέρον μας για ένα στοχευμένο διαμάντι διαφήμισης. Άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο f DSGVO. Ως μέρος της χρήσης των Διαφημίσεων Google, μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μεταφορά προσωπικών πληροφοριών στους διακομιστές της Google LLC. έρχονται στις ΗΠΑ.

Σε περίπτωση μετάδοσης προσωπικών δεδομένων στην Google LLC. Με βάση τις ΗΠΑ, η Google LLC έχει γίνει. πιστοποιείται για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων "Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων", η οποία διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το πρότυπο προστασίας δεδομένων που ισχύει στην ΕΕ. Μπορείτε να δείτε ένα τρέχον πιστοποιητικό εδώ: https://www.privacyshield.gov/...

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Google, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση Internet: https://www.google.com/policie...

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies σε μόνιμη βάση για τις προτιμήσεις διαφημίσεων με τη χρήση αυτού προληφθεί με την προσαρμογή του λογισμικού browser σας ή να εγκαταστήσετε το plug-in πρόγραμμα περιήγησης διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο και να κατεβάσετε:
https://www.google.com/setting... ? hl = en

Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες λειτουργίες αυτού του ιστότοπου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιορισμένο μόνο βαθμό εάν έχετε απενεργοποιήσει τη χρήση cookies.

Όσο νομικά απαιτείται, έχουμε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας που περιγράφονται παραπάνω σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο. ένα DSGVO ανέβηκε. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντικό αποτέλεσμα. Για να ασκήσετε την απόσυρσή σας, ακολουθήστε την παραπάνω δυνατότητα να προβείτε σε αντίρρηση.

10.3  πλατφόρμα μάρκετινγκ Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό εργαλείο μάρκετινγκ της Google Marketing Limited Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Δουβλίνο, D04 E5W5, Ιρλανδία ("GMP").

Η GMP χρησιμοποιεί cookies για την προβολή διαφημίσεων σχετικών με τους χρήστες, για τη βελτίωση των αναφορών απόδοσης της καμπάνιας ή για να εμποδίσει έναν χρήστη να βλέπει τις ίδιες διαφημίσεις πολλές φορές. Η Google χρησιμοποιεί ένα αναγνωριστικό cookie για να καθορίσει ποιες διαφημίσεις εμφανίζονται σε ποιο πρόγραμμα περιήγησης και πορεί να αποτρέψει την εμφάνισή τους πολλές φορές. Η επεξεργασία βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον μας για την άριστη εμπορική προώθηση της ιστοσελίδας μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο. f DSGVO.

Επιπλέον, το GMP μπορεί να χρησιμοποιεί αναγνωριστικά cookie για την καταγραφή των λεγόμενων μετατροπών που σχετίζονται με αιτήματα διαφημίσεων. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης βλέπει μια διαφήμιση GMP και αργότερα, όταν χρησιμοποιεί το ίδιο πρόγραμμα περιήγησης, καλεί τον ιστότοπο του διαφημιζόμενου και αγοράζει κάτι μέσω αυτού του ιστότοπου. Σύμφωνα με την Google, τα cookies GMP δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες.

Λόγω των εργαλείων μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται, το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί αυτόματα άμεση σύνδεση στο διακομιστή Google. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σχετικά με την έκταση και την περαιτέρω χρήση των δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του εργαλείου από την Google και σας ενημερώνουμε λοιπόν σύμφωνα με τις γνώσεις μας ως εξής: Με την ενσωμάτωση της GMP, η Google λαμβάνει τις πληροφορίες ότι εσείς το κατάλληλο μέρος Ονομάζεται στο Διαδίκτυο ή κάνει κλικ σε μια διαφήμιση από εμάς. Αν είστε εγγεγραμμένος σε μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google, η Google μπορεί να συνδέσει την επίσκεψη με το λογαριασμό σας. Ακόμη και αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο Google ή δεν έχετε συνδεθεί, υπάρχει πιθανότητα ο πάροχος να εντοπίσει και να αποθηκεύσει τη διεύθυνση IP σας. Στο πλαίσιο της χρήσης της GMP, μπορεί επίσης να οδηγήσει σε διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στους διακομιστές της Google LLC. έρχονται στις ΗΠΑ.

Αν θέλετε να εξαιρεθείτε από αυτήν τη διαδικασία παρακολούθησης, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τα cookie παρακολούθησης μετατροπών, ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησής σας να αποκλείει τα cookies από τον τομέα www.googleadservices.com (δείτε https://www.googleadservices.com). google.com/settings/ads), τα οποία θα διαγραφούν αν απενεργοποιήσετε τα cookie σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε τη Συλλογή Ψηφιακής Διαφήμισης στη διεύθυνση www.aboutads.info για να μάθετε σχετικά με τη ρύθμιση των cookies και τον τρόπο διαμόρφωσης των προτιμήσεών σας. Τέλος, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να αποφασίζετε μεμονωμένα για την αποδοχή τους ή να αποκλείετε την αποδοχή cookies για συγκεκριμένες περιπτώσεις ή γενικά.

Σε περίπτωση μετάδοσης προσωπικών δεδομένων στην Google LLC. Με βάση τις ΗΠΑ, η Google LLC έχει γίνει. πιστοποιείται για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων "Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων", η οποία διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το πρότυπο προστασίας δεδομένων που ισχύει στην ΕΕ. Μπορείτε να δείτε ένα τρέχον πιστοποιητικό εδώ: https://www.privacyshield.gov/...

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το GMP από την Πολιτική Απορρήτου της Google, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση Internet: https://www.google.com/policie...

Όσο νομικά απαιτείται, έχουμε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας που περιγράφονται παραπάνω σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο. ένα DSGVO ανέβηκε. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντικό αποτέλεσμα. Για να ασκήσετε την απόσυρσή σας, ακολουθήστε την παραπάνω δυνατότητα να προβείτε σε αντίρρηση.

11) Υπηρεσίες ανάλυσης ιστού

Google (Universal) Analytics

12) Διαφήμιση επαναπροσανατολισμού / επαναληπτικού μάρκετινγκ / παραπομπής

Remarketing διαφημίσεων Google
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του επαναληπτικού μάρκετινγκ διαφημίσεων Google για τη διαφήμιση αυτού του ιστότοπου στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google καθώς και στους ιστότοπους τρίτων. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited, η εταιρεία Gordon House, 4 Barrow St, Δουβλίνο, D04 E5W5, Ιρλανδία ("Google"). Για το σκοπό αυτό, η Google ορίζει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησης της συσκευής σας, το οποίο ενεργοποιεί αυτόματα τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος χρησιμοποιώντας ένα ψευδώνυμο ταυτότητας cookie και με βάση τις σελίδες που επισκέπτεστε. Η επεξεργασία βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον μας για την άριστη εμπορική προώθηση της ιστοσελίδας μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο. f DSGVO.
Οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν έχετε συμφωνήσει με την Google ότι το ιστορικό περιήγησης στο Διαδίκτυο και την εφαρμογή θα συνδεθεί με το Λογαριασμό σας Google από την Google και ότι πληροφορίες από τον Λογαριασμό σας Google θα χρησιμοποιηθούν για την εξατομίκευση των διαφημίσεών σας στον ιστό να εξετάσει. Σε αυτή την περίπτωση, όταν συνδεθείτε στο Google κατά την επίσκεψη σελίδας του ιστότοπού μας, η Google θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας με δεδομένα του Google Analytics για να δημιουργήσει και να ορίσει λίστες κοινού για επαναληπτικό μάρκετινγκ μεταξύ συσκευών. Για να το κάνετε αυτό, η Google θα συνδέσει προσωρινά τις προσωπικές σας πληροφορίες με τα δεδομένα του Google Analytics για να δημιουργήσει κοινό. Ως μέρος της χρήσης του Remarketing διαφημίσεων Google, μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μεταφορά προσωπικών πληροφοριών στους διακομιστές της Google LLC. έρχονται στις ΗΠΑ.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies σε μόνιμη βάση για τις προτιμήσεις διαφημίσεων με τη χρήση του browser plug-in που διατίθεται στην ακόλουθη σύνδεση για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε: https://www.google.com/setting...
μπορεί εναλλακτικά μέσα στο ψηφιακό Διαφήμιση Συμμαχία στη διεύθυνση www.aboutads.info σχετικά με τη ρύθμιση των cookies ενημερώνει και κάνει τις ρυθμίσεις. Τέλος, μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας, ώστε να ενημερώνονται σχετικά με τη χρήση των cookies και ατομικά αποφασίζει για την αποδοχή τους ή να αποκλείσει την αποδοχή των cookies για συγκεκριμένες περιπτώσεις ή σε γενικές γραμμές. Η αποτυχία αποδοχής των cookies μπορεί να περιορίσει τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας.
Σε περίπτωση μετάδοσης προσωπικών δεδομένων στην Google LLC. Με βάση τις ΗΠΑ, η Google LLC έχει γίνει. πιστοποιείται για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων "Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων", η οποία διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το πρότυπο προστασίας δεδομένων που ισχύει στην ΕΕ. Μπορείτε να δείτε ένα πρόσφατο πιστοποιητικό εδώ: https://www.privacyshield.gov/... Για περισσότερες
πληροφορίες και πολιτική απορρήτου σχετικά με τη διαφήμιση και την Google, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση : https://www.google.com/policie...
Όσο νομικά απαιτείται, έχουμε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας που περιγράφονται παραπάνω σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο. ένα DSGVO ανέβηκε. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντικό αποτέλεσμα. Για να ασκήσετε την απόσυρσή σας, ακολουθήστε την παραπάνω δυνατότητα να προβείτε σε αντίρρηση.

13) Εργαλεία και Διάφορα

13.1  - Γραμματοσειρές Web της Google
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις λεγόμενες γραμματοσειρές ιστού που παρέχονται από την Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ιρλανδία ("Google") για συνεπή παρουσίαση γραμματοσειρών. Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε μια σελίδα, το πρόγραμμα περιήγησής σας φορτώνει τις απαιτούμενες γραμματοσειρές ιστού στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης για να εμφανίσει σωστά τα κείμενα και τις γραμματοσειρές.
Για να γίνει αυτό, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε πρέπει να συνδεθεί με τους διακομιστές της Google. Αυτό μπορεί επίσης να συνεπάγεται τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων στους διακομιστές της Google LLC. έρχονται στις ΗΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο, η Google γνωρίζει ότι ο ιστότοπός μας έχει πρόσβαση μέσω της διεύθυνσης IP σας. Η χρήση των γραμματοσειρών Google Web είναι προς το συμφέρον μιας συνεπούς και ελκυστικής παρουσίασης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. Αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α). f DSGVO Εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει γραμματοσειρές web, θα χρησιμοποιηθεί μια τυπική γραμματοσειρά από τον υπολογιστή σας.
Σε περίπτωση μετάδοσης προσωπικών δεδομένων στην Google LLC. Με βάση τις ΗΠΑ, η Google LLC έχει γίνει. πιστοποιείται για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων "Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων", η οποία διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το πρότυπο προστασίας δεδομένων που ισχύει στην ΕΕ. Ένα τρέχον πιστοποιητικό μπορείτε να δείτε εδώ: https://www.privacyshield.gov/...
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Web Fonts, δείτε https://developers.google.com/... και στην πολιτική απορρήτου της Google: https: //www.google.com/policies/privac...
- MyFonts
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την διαδικτυακή υπηρεσία MyFonts, η οποία βασίζεται στον ιστό του Monotype Imaging Holdings Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, ΗΠΑ, για την εξατομίκευση και τη γραφική διαμόρφωση κειμένου και φόντου (γραμματοσειρές). Όταν καλείται μια σελίδα, το πρόγραμμα περιήγησής σας φορτώνει τις απαιτούμενες γραμματοσειρές στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης για να εμφανίσει σωστά τα κείμενα και τις γραμματοσειρές.
Επειδή η αποζημίωση της Myfonts για την παροχή των γραμματοσειρών υπολογίζεται βάσει του μεμονωμένου όγκου πρόσβασης του ιστότοπου, χρησιμοποιούμε ένα εικονοστοιχείο pixelization, το οποίο είναι ένα αρχείο εικονοστοιχείων εικόνας που είναι αποθηκευμένο στον ιστότοπό μας. Αυτό το εικονοστοιχείο επιτρέπει τη μέτρηση πρόσβασης και μετρά τις επισκέψεις της σελίδας.
Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργάζονται στην περιγραφόμενη δραστηριότητα επεξεργασίας, αυτό γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο. f DSGVO με βάση το νόμιμο συμφέρον μας να καθορίσουμε τα στοιχεία πρόσβασης για τον ορθό προσδιορισμό της αξίωσης αποδοχών της MyFonts.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο του MyFonts, επισκεφτείτε: https://www.monotype.com/legal...

13.2  Google reCAPTCHA

Σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούμε επίσης τη λειτουργία reCAPTCHA των Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Δουβλίνο, D04 E5W5, Ιρλανδία ("Google"). Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται κυρίως για να εξακριβωθεί αν μια είσοδος πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο ή καταχρηστική με αυτοματοποιημένη και αυτοματοποιημένη επεξεργασία. Η υπηρεσία περιλαμβάνει την αποστολή της διεύθυνσης IP και οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων που απαιτούνται από την Google για την υπηρεσία reCAPTCHA στην Google και διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. f DSGVO με βάση το νόμιμο συμφέρον μας για τον καθορισμό της ατομικής ευθύνης στο Διαδίκτυο και την πρόληψη της κατάχρησης και του spam. Ως μέρος της χρήσης του Google reCAPTCHA μπορεί επίσης να γίνει μεταφορά προσωπικών πληροφοριών στους διακομιστές της Google LLC. έρχονται στις ΗΠΑ.

Σε περίπτωση μετάδοσης προσωπικών δεδομένων στην Google LLC. Με βάση τις ΗΠΑ, η Google LLC έχει γίνει. πιστοποιείται για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων "Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων", η οποία διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το πρότυπο προστασίας δεδομένων που ισχύει στην ΕΕ. Μπορείτε να δείτε ένα τρέχον πιστοποιητικό εδώ: https://www.privacyshield.gov/...

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google reCAPTCHA και την πολιτική απορρήτου της Google, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.google.com/intl/el...

Όσο νομικά απαιτείται, έχουμε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας που περιγράφονται παραπάνω σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο. ένα DSGVO ανέβηκε. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντικό αποτέλεσμα. Για να ασκήσετε την απόσυρσή σας, ακολουθήστε την παραπάνω δυνατότητα να προβείτε σε αντίρρηση.

13.3  Εφαρμογές για την απόσπαση θέσεων εργασίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Στον ιστότοπό μας γράφονται επί του παρόντος κενές θέσεις σε ξεχωριστή στήλη, στην οποία τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν αίτηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην προβλεπόμενη διεύθυνση επικοινωνίας.

Η είσοδος στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων απαιτεί από τους αιτούντες να μας παράσχουν όλα τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για ενημερωμένη και ενημερωμένη αξιολόγηση και επιλογή μαζί με την αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι πληροφορίες που απαιτούνται εδώ περιλαμβάνουν γενικές πληροφορίες σχετικά με το άτομο (το όνομα, τη διεύθυνση, τη δυνατότητα τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας) καθώς και την απόδειξη απόδοσης για τα προσόντα που απαιτούνται για μια εργασία. Εάν είναι απαραίτητο, απαιτούνται επίσης πληροφορίες για την υγεία που πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής στο πρόσωπο του αιτούντος όσον αφορά την απασχόληση και το κοινωνικό δίκαιο, για λόγους κοινωνικής προστασίας.

Ποια εξαρτήματα πρέπει να περιέχει μια αίτηση σε μεμονωμένες περιπτώσεις για την ικανότητά της να εξεταστεί και σε ποια μορφή θα διαβιβαστούν αυτά τα στοιχεία μέσω ταχυδρομείου θα βρείτε στην αντίστοιχη διαφήμιση.

Με την παραλαβή της αίτησης που αποστέλλεται χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη διεύθυνση επικοινωνίας μέσω ταχυδρομείου, τα δεδομένα του αιτούντος θα αποθηκευτούν από εμάς και θα αξιολογηθούν αποκλειστικά για το σκοπό της επεξεργασίας της αίτησης. Για ερωτήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, είτε χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχει ο αιτών με την αίτησή του είτε με έναν συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου.

Η νομική βάση για αυτές τις εργασίες επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της επαφής για περαιτέρω έρευνες, είναι βασικά το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο. b DSGVO σε συνδυασμό με το άρθρο 26 (1) BDSG, με την έννοια της οποίας η διαδικασία υποβολής αίτησης θεωρείται ως σύμβαση εργασίας.

Εφόσον οι αιτούντες ζητούν από την αιτούσα ειδική κατηγορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του Άρθρου 9 παρ. 1 DSGVO (π.χ. δεδομένα για την υγεία, όπως πληροφορίες σχετικά με τα άτομα με σοβαρή αναπηρία) στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αίτησης, η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 εδ. β. DSGVO, ώστε να μπορέσουμε να ασκήσουμε τα δικαιώματα που απορρέουν από την νομοθεσία για την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική προστασία και να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας από αυτή την άποψη.

Αθροιστικά ή εναλλακτικά, η επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών δεδομένων μπορεί επίσης να βασίζεται στο άρθρο 9 παρ. 1, εδ. h DSGVO, εάν χρησιμοποιείται για λόγους υγείας ή επαγγελματικής υγείας, για την αξιολόγηση της ικανότητας του αιτούντος να εργαστεί, για ιατρική διάγνωση, περίθαλψη ή θεραπεία στον υγειονομικό ή κοινωνικό τομέα ή για τη διαχείριση συστημάτων και υπηρεσιών στον τομέα της υγείας ή του κοινωνικού τομέα λαμβάνει χώρα.

Αν δεν υπάρχει, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης που περιγράφεται παραπάνω σε μια επιλογή του υποψηφίου ή του τραβάει ένα αιτούντα εφαρμογή του πρόωρα πίσω, τα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω e-mail και όλα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής ταχυδρομείου αίτηση μετά την κοινοποίηση διαγράφονται μετά από έξι μήνες. Η προθεσμία αυτή βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον μας να απαντούμε σε τυχόν επακόλουθες ερωτήσεις σχετικά με την αίτηση και, κατά περίπτωση, να είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε την υποχρέωσή μας να προσκομίζουμε αποδεικτικά στοιχεία από τους κανόνες σχετικά με την ίση μεταχείριση των αιτούντων.

Σε περίπτωση επιτυχούς αίτησης, τα δεδομένα που παρέχονται βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδάφιο b DSGVO σε συνδυασμό με το άρθρο 26, παράγραφος 1, BDSG περαιτέρω επεξεργασία για την εκτέλεση της εργασιακής σχέσης.

14) Δικαιώματα του ενδιαφερομένου

14.1  Ο εφαρμοστέος νόμος για την προστασία των δεδομένων σας παρέχει εκτεταμένα δικαιώματα προστασίας δεδομένων (δικαιώματα ενημέρωσης και παρέμβασης) στον υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τον οποίο θα σας ενημερώσουμε παρακάτω:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 GDPR: Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς επεξεργασίας, τις κατηγορίες επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων, τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους έχουν δημοσιοποιηθεί τα δεδομένα σας, Η περίοδος αποθήκευσης ή τα κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας της αποθήκευσης, το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφή, ο περιορισμός της επεξεργασίας, η αντίρρηση για την επεξεργασία, η καταγγελία σε μια εποπτική αρχή, η προέλευση των δεδομένων σας, αν δεν συλλέχθηκαν από εμάς, Η ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης και, ενδεχομένως,σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη σχετική λογική και το εύρος και το αποτέλεσμα αυτής της επεξεργασίας, καθώς και το δικαίωμά σας να ενημερώνεστε για τις εγγυήσεις βάσει του άρθρου 46 της GDPR κατά τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτες χώρες.
 • Δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 GDPR: Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε άμεσα τα λανθασμένα δεδομένα που αφορούν εσάς και / ή να συμπληρώσετε τα μη πλήρη στοιχεία που έχετε αποθηκεύσει σε εμάς.
 • Δικαίωμα ακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 17 GDPR: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 17 (1) GDPR. Το δικαίωμα αυτό, ωστόσο, δεν ισχύει ιδίως όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για άσκηση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιωμάτων.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 GDPR: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, αρκεί να ελέγχεται η ορθότητα των δεδομένων σας, τα οποία σας αρνούνται, αν αρνηθείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας λόγω μη αποδεκτής επεξεργασίας δεδομένων περιορίζοντας την επεξεργασία του αιτήματός δεδομένων σας, εάν χρειάζεστε τα δεδομένα σας για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου μετά δεν έχουμε πλέον ανάγκη ή ότι τα στοιχεία για το σκοπό της επίτευξης εάν έχουν καταθέσει ένσταση για λόγους ιδιαίτερη κατάστασή σας, ενώ δεν είναι ακόμη βέβαιο αν νόμιμες μας Οι λόγοι υπερισχύουν.
 • Δικαίωμα ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 19 GDPR: Εάν έχετε το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας στον υπεύθυνο, πρέπει να υποχρεώσει όλους τους παραλήπτες στους οποίους τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσείς έχουν διορθώσει ή διαγράψει τα δεδομένα ή Να ειδοποιήσει την επεξεργασία εκτός αν αποδειχθεί αδύνατη ή δυσανάλογη. Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε σχετικά με αυτούς τους παραλήπτες.
 • Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 GDPR: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα που παρέχονται σε εμάς σε δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή να ζητήσετε τη διαβίβαση σε άλλο υπεύθυνο, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
 • Δικαίωμα ανάκλησης χορηγηθείσας συγκατάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 DSGVO: Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, όταν δοθεί στην επεξεργασία των δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, με ισχύ για το μέλλον. Σε περίπτωση υπαναχώρησης, θα διαγράψουμε αμέσως τα εν λόγω δεδομένα, εφόσον η περαιτέρω επεξεργασία δεν μπορεί να βασιστεί σε νομική βάση για την επεξεργασία χωρίς συγκατάθεση. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκληση.
 • Δικαίωμα υποβολής παραπόνου σύμφωνα με το άρθρο 77 του GDPR: Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το GDPR, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε μια εποπτική αρχή, ιδίως σε περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής Κράτος μέλος του τόπου διαμονής σας, του τόπου εργασίας ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης.

14.2  ΔΕΞΙΑ ΑΦΙΞΗ

ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΛΟΓΩ ΜΑΣ υπέρτερο συμφέρον ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ TERM, για λόγους που απορρέουν από την κατάστασή τους παρουσιάζονται κατά της επεξεργασίας ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ έφεση.
ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Μια τελική κατάταξη παραμένει αλλά επιφυλάχθηκε ΟΤΑΝ WE υποχρεωτική προστασία ευγενείς σκοπούς για μεταποίηση ΑΠΟΔΕΙΧΘΟΥΝ συμφερόντων τους, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών της ζύγισης ή αν η επεξεργασία των ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων εξυπηρετεί.

Η δική σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από ΗΠΑ για να κατευθύνει MAIL ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ έχουν το δικαίωμα, ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΤΑ αντίθεση με την ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΘΕΜΑ ΤΕΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ τέτοια διαφήμιση έφεση. Μπορείτε να ασκείστε τον αντίπαλο όπως περιγράφεται παραπάνω.

ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ, ΤΕΛΟΣΕΙΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗ.

15) Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η διάρκεια της αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στην αντίστοιχη νομική βάση, τον σκοπό της επεξεργασίας και - εάν ισχύει - επιπλέον στη βάση της αντίστοιχης υποχρεωτικής περιόδου διατήρησης (π.χ. περίοδοι εμπορικής και φορολογικής φύλαξης).

Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βάσει ρητής συναίνεσης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο. ένα DSGVO, τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται έως ότου αποσύρει τη συγκατάθεσή του.

Υπάρχουν νόμιμες περίοδοι διατήρησης για δεδομένα τα οποία, στο πλαίσιο νομικών ή παρόμοιων υποχρεώσεων, βασίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο. b Τα DSGVO υφίστανται επεξεργασία, αυτά τα δεδομένα διαγράφονται κανονικά μετά τη λήξη των περιόδων διατήρησης, εφόσον δεν απαιτούνται πλέον για την εκπλήρωση της σύμβασης ή για την ανάληψη σύμβασης ή / και εάν δεν υπάρχει έννομο συμφέρον για την επαναποθήκευση εκ μέρους μας.

Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βάσει του Άρθρου 6 παρ. 1, εδ. f DSGVO, τα δεδομένα αυτά θα αποθηκεύονται μέχρις ότου ο ενδιαφερόμενος ασκήσει το δικαίωμά του αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 της GDPR, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς θεμιτούς λόγους επεξεργασίας που υπερτερούν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, ή η επεξεργασία εξυπηρετεί τη διεκδίκηση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς άμεσης διαφήμισης βάσει του Άρθρου 6 παρ. 1 εδ. f DSGVO, τα δεδομένα αυτά θα αποθηκεύονται μέχρις ότου το υποκείμενο των δεδομένων ασκήσει το δικαίωμά του αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του GDPR.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις άλλες πληροφορίες της παρούσας δήλωσης περί ειδικών περιπτώσεων επεξεργασίας, τα αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία.