Όροι Εγγύησης

Εκτός από τα νόμιμα δικαιώματα εγγύησης στα οποία δικαιούστε, σας παρέχουμε εγγύηση 15 ετών ή 1.000.000 χιλιομέτρων για τα εμπορεύματα που προωθούνται με την υπόσχεση εγγύησης. Η περίοδος υπολογισμού της περιόδου εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία του τιμολογίου. Η εγγύησή μας καλύπτει τα εδάφη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ελβετίας. Η αξίωση εγγύησης δεν μπορεί να μεταφερθεί σε τρίτους μέσω ιδιωτικής μεταπώλησης. Αν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου προκύψουν ελαττώματα υλικού ή κατασκευής στα αγαθά που αγοράσατε από εσάς, σας παραχωρούμε βάσει της εγγύησης μία από τις ακόλουθες υπηρεσίες της επιλογής μας: 


- δωρεάν επισκευή των προϊόντων ή
- Ελεύθερη αντικατάσταση των προϊόντων έναντι ισοδύναμου αντικειμένου (ενδεχομένως και διάδοχο μοντέλο, εάν το αρχικό προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο). 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την επισκευή σας σε εμάς ως εγγυητή: 

+30 210 300 8289

οι αξιώσεις εγγύησης αποκλείονται για ζημιές σε εμπορεύματα που μεταφέρονται 

- κατάχρησης ή ακατάλληλου χειρισμού (π.χ. καθαρισμός με καθαριστικό φρένων, κλπ). 
- περιβαλλοντικές επιδράσεις (υπερβολική υγρασία και τη ζέστη, υπερβολική τάση, σκόνη, κλπ) 
- μη συμμόρφωση με τις υποδείξεις ασφαλείας
- δεν ακολουθεί τις οδηγίες 
- τη χρήση βίας (π.χ., σοκ, των επιπτώσεων, περίπτωση κάμψη.) 
- μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες επισκευής 
- φυσιολογική φθορά 

Μια λάβετε υπηρεσίες εγγύησης απαιτεί να μας δώσει εκ των προτέρων την εξέταση της εγγύησης με την αποστολή του προϊόντος επιτρέπουν. Είναι σημαντικό να αποφευχθεί η ζημιά κατά τη μεταφορά μέσω κατάλληλης συσκευασίας. 

Για να υποβάλετε αίτηση για εγγύηση, πρέπει να επισυνάψετε αντίγραφο του πρωτότυπου τιμολογίου της αποστολής. Ζητούμε την κατανόησή σας ότι μπορούμε να αρνηθούμε την εγγύηση χωρίς την εξόφληση αυτού του αντιγράφου τιμολογίου. Η διαβίβαση του αντιγράφου τιμολογίου χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της περιόδου εγγύησης.

Εάν πρόκειται για δικαιολογημένη αξίωση εγγύησης, η διεκπεραίωση της εγγύησης γίνεται δωρεάν για εσάς. Θα σας αποστείλουμε προκαταβολική επιστολή επιστροφής εκ των προτέρων. Οποιοδήποτε κόστος αποστολής θα σας επιστραφεί. 

Η νόμιμη και εκτεταμένη εγγύηση λήγει εάν το όχημα δεν συμμορφώνεται με την αρχική κατάσταση παράδοσης από τον κατασκευαστή του οχήματος και αν μπορεί να θεωρηθεί ότι τα εμπορεύματα που προωθούνται με την υπόσχεση εγγύησης εκτίθενται σε δυσανάλογες απαιτήσεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις αυξήσεις των επιδόσεων, οι οποίες αποτελούν δικαιολογημένο υλικό ή λογισμικό.


Σημείωση

Τα νόμιμα δικαιώματά σας βάσει της σύμβασης αγοράς που συνάπτεται μαζί μας δεν περιορίζονται καθόλου από αυτή την υπόσχεση εγγύησης. Συγκεκριμένα, οποιαδήποτε υπάρχοντα νόμιμα δικαιώματα εγγύησης για εμάς παραμένουν ανεπηρέαστα από αυτήν την εγγύηση. 

Εάν το στοιχείο που αγοράσατε είναι ελαττωματικό, μπορείτε, ως εκ τούτου, σε κάθε περίπτωση να μας παρέχεται με την εκ του νόμου εγγύηση, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει απαίτηση εγγύησης ή ότι ζητείται η εγγύηση.