Όροι και Προϋποθέσεις

περιεχόμενα

 1. έκταση
 2. συμπέρασμα
 3. απόσυρση
 4. Τιμές και όροι πληρωμής
 5. Όροι παράδοσης και αποστολής
 6. Παρακράτηση της κυριότητας
 7. Ευθύνη για ελαττώματα (εγγύηση)
 8. ευθύνη
 9. Ειδικοί όροι για την επεξεργασία των αγαθών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη
 10. Ειδικοί όροι για υπηρεσίες συναρμολόγησης / εγκατάστασης
 11. Ειδικοί όροι για τις υπηρεσίες επισκευής
 12. Εξαγορά κουπονιών δράσης
 13. Εξαγορά δωροεπιταγών
 14. Εφαρμοστέο δίκαιο
 15. δικαιοδοσία
 16. Εναλλακτική επίλυση διαφορών

1) Πεδίο εφαρμογής

1.1  Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής "Όροι") της J + A Handels GmbH (εφεξής "πωλητής") ισχύουν για όλες τις συμβάσεις σχετικά με την παράδοση αγαθών που ο καταναλωτής ή επιχειρηματίας (εφεξής "Πελάτης" Ο πωλητής ολοκληρώνει τα προϊόντα που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό του κατάστημα. Έτσι, η συμπερίληψη των ιδίων συνθηκών του πελάτη αντιφάσκει, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

1.2  Για τις συμβάσεις παράδοσης αγαθών που αναφέρονται στον κατάλογο του πωλητή, οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν αναλόγως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

1.3  Για τις συμβάσεις παραλαβής κουπονιών, οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν αναλόγως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

1.4  Καταναλωτές κατά την έννοια των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει μια νομική συναλλαγή για σκοπούς που δεν είναι κατά κύριο λόγο ούτε εμπορική ούτε ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα τους. Ο επιχειρηματίας υπό την έννοια αυτών των όρων και προϋποθέσεων είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί κατά την εκτέλεση νομικής συναλλαγής κατά την άσκηση της εμπορικής ή ανεξάρτητης επαγγελματικής δραστηριότητάς του.

2) Σύναψη της σύμβασης

2.1  Οι περιγραφές προϊόντων που περιέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή δεν συνιστούν δεσμευτικές προσφορές από τον πωλητή αλλά χρησιμεύουν για την παροχή δεσμευτικής προσφοράς από τον πελάτη.

2.2  Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει την προσφορά μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου παραγγελίας που είναι ενσωματωμένο στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή. Σε αυτή την περίπτωση, αφού ο πελάτης έχει τοποθετήσει τα επιλεγμένα προϊόντα στο εικονικό καλάθι αγορών και έχει περάσει από την διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας, κάνοντας κλικ στο κουμπί ολοκλήρωσης της διαδικασίας παραγγελίας, ο πελάτης υποβάλλει μια νομικά δεσμευτική προσφορά για τα προϊόντα που περιέχονται στο καλάθι αγορών. Επιπλέον, ο πελάτης μπορεί να υποβάλει την προσφορά μέσω τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομείου στον πωλητή.

2.3  Σε περίπτωση παραγγελιών για αγαθά που εμφανίζονται στον εκτυπωτή του πωλητή, ο πελάτης μπορεί να υποβάλει την προσφορά του τηλεφωνικά, με φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ταχυδρομείο στον πωλητή. Για το σκοπό αυτό, ο πελάτης μπορεί να συμπληρώσει το έντυπο παραγγελίας που επισυνάπτεται στον κατάλογο εκτύπωσης του πωλητή και να το στείλει πίσω στον πωλητή.

2.4  Ο πωλητής μπορεί να αποδεχθεί την προσφορά του πελάτη εντός πέντε ημερών,

 • στέλνοντας στον πελάτη γραπτή επιβεβαίωση παραγγελίας ή επιβεβαίωση παραγγελίας σε μορφή κειμένου (φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), οπότε η παραλαβή της επιβεβαίωσης παραγγελίας στον πελάτη είναι έγκυρη ή
 • παραδίδοντας τα παραγγελθέντα αγαθά στον πελάτη, οπότε η πρόσβαση των εμπορευμάτων στον πελάτη είναι καθοριστική, ή
 • ζητώντας από τον πελάτη να πληρώσει μετά την υποβολή της παραγγελίας του.

Εάν υπάρχουν αρκετές από τις προαναφερθείσες εναλλακτικές λύσεις, η σύμβαση συνάπτεται κατά τη στιγμή της πρώτης ύπαρξης μιας από τις προαναφερθείσες εναλλακτικές λύσεις. Η προθεσμία αποδοχής της προσφοράς ξεκινά την ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία αποστολής της προσφοράς από τον πελάτη και λήγει την πέμπτη ημέρα μετά την αποστολή της προσφοράς. Εάν ο πωλητής δεχθεί την προσφορά του πελάτη εντός της προαναφερόμενης περιόδου, αυτό θεωρείται απόρριψη της προσφοράς με αποτέλεσμα ο πελάτης να μην δεσμεύεται πλέον από τη δήλωση προθέσεων του.

2.5 Εάν επιλέξετε την μέθοδο πληρωμής "PayPal Express", η πληρωμή θα γίνει μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Λουξεμβούργο (στο εξής "PayPal" Όροι Χρήσης, που διατίθενται στη διεύθυνση https://www.paypal.com/uk/weba... ή, αν ο πελάτης δεν διαθέτει λογαριασμό PayPal, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις πληρωμών χωρίς λογαριασμό PayPal, διατίθεται στη διεύθυνση https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Εάν ο πελάτης επιλέξει το "PayPal Express" ως μέθοδο πληρωμής στη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας, εκδίδει επίσης εντολή πληρωμής στο PayPal κάνοντας κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πωλητής δηλώνει ήδη την αποδοχή της προσφοράς του πελάτη την εποχή εκείνη

2.6  Εάν επιλεγεί η Amazon Payments, οι πληρωμές θα διεκπεραιωθούν μέσω του παρόχου υπηρεσιών Payments Europe Sca, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (εφεξής "Amazon") σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Χρήστη Amazon Payments Europe, https://payments.amazon.de/help/201751590. Εάν ο πελάτης επιλέξει την "Amazon Payments" ως μέθοδο πληρωμής στη διαδικασία online παραγγελίας, εκδίδει επίσης μια εντολή πληρωμής στον Amazon κάνοντας κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πωλητής δηλώνει ήδη την αποδοχή της προσφοράς του πελάτη τη στιγμή που ο πελάτης ενεργοποιεί τη διαδικασία πληρωμής κάνοντας κλικ στο κουμπί οριστικοποίησης της διαδικασίας παραγγελίας.

2.7  Κατά την υποβολή μιας προσφοράς μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας του πωλητή, το κείμενο της σύμβασης θα αποθηκευτεί από τον πωλητή μετά τη σύναψη της σύμβασης και θα αποσταλεί στον πελάτη εγγράφως (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax ή επιστολή) μετά την αποστολή της παραγγελίας. Οποιαδήποτε περαιτέρω σύμβαση από τον πωλητή δεν είναι δυνατή. Εάν ο πελάτης έχει δημιουργήσει έναν λογαριασμό χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή πριν από την αποστολή της παραγγελίας του, τα στοιχεία της παραγγελίας θα αρχειοθετηθούν στον ιστότοπο του πωλητή και μπορούν να ανακτηθούν από τον πελάτη μέσω του λογαριασμού χρήστη που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, δηλώνοντας δωρεάν τα αντίστοιχα δεδομένα σύνδεσης.

2.8  Πριν από τη δεσμευτική υποβολή της παραγγελίας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας του πωλητή, ο πελάτης μπορεί να ανιχνεύσει πιθανά σφάλματα εισόδου διαβάζοντας προσεκτικά τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Ένα αποτελεσματικό τεχνικό μέσο για την καλύτερη αναγνώριση των σφαλμάτων εισόδου μπορεί να είναι η λειτουργία διεύρυνσης του προγράμματος περιήγησης, με τη βοήθεια της οποίας διευρύνεται η οθόνη στην οθόνη. Στο πλαίσιο της διαδικασίας ηλεκτρονικής παραγγελίας, ο πελάτης μπορεί να διορθώσει την εισαγωγή του μέσω των συνήθων λειτουργιών του πληκτρολογίου και του ποντικιού μέχρι να κάνει κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας.

2.9  Μόνο η γερμανική γλώσσα είναι διαθέσιμη για τη σύναψη της σύμβασης.

2.10 Η  επεξεργασία και η επικοινωνία παραγγελιών πραγματοποιούνται συνήθως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και με αυτοματοποιημένη επεξεργασία παραγγελιών. Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται από αυτόν για την επεξεργασία της παραγγελίας είναι σωστή, ώστε σε αυτή τη διεύθυνση να μπορούν να ληφθούν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πωλητή. Ειδικότερα, κατά τη χρήση φίλτρων SPAM, ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι μπορούν να παραδοθούν όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πωλητή ή από τρίτους που έχουν αναλάβει την εκτέλεση της παραγγελίας.

3) Δικαίωμα υπαναχώρησης

3.1  Οι καταναλωτές δικαιούνται κατά κανόνα δικαίωμα υπαναχώρησης.

3.2  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης προκύπτουν από την πολιτική ακύρωσης του πωλητή.

3.3  Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για τους καταναλωτές οι οποίοι κατά τη σύναψη της σύμβασης δεν ανήκουν σε κανένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της οποίας η μόνη κατοικία και διεύθυνση παράδοσης είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη σύναψη της σύμβασης.

4) Τιμές και όροι πληρωμής

4.1  Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην περιγραφή του πωλητή, οι τιμές που αναφέρονται είναι συνολικές τιμές που περιλαμβάνουν νόμιμο φόρο προστιθέμενης αξίας. Εάν χρειάζεται, τα πρόσθετα έξοδα παράδοσης και αποστολής καθορίζονται ξεχωριστά στην αντίστοιχη περιγραφή του προϊόντος.

4.2  Σε περίπτωση παράδοσης σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να προκύψουν επιπρόσθετες δαπάνες σε μεμονωμένες περιπτώσεις, τις οποίες δεν φέρει ευθύνη ο πωλητής και οι οποίες πρέπει να βαρύνουν τον πελάτη. Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τα έξοδα μεταφοράς χρημάτων από πιστωτικά ιδρύματα (π.χ. τέλη μεταφοράς, έξοδα συναλλάγματος) ή εισαγωγικούς δασμούς ή φόρους (π.χ. δασμοί). Τέτοιου είδους δαπάνες μπορεί να προκύψουν σε σχέση με τη μεταφορά κεφαλαίων, ακόμη και αν η παράδοση δεν πραγματοποιείται σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ο πελάτης πραγματοποιεί την πληρωμή από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.3  Οι επιλογές πληρωμής θα κοινοποιούνται στον πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή.

4.4  Εάν η προκαταβολή έχει συμφωνηθεί με τραπεζική μεταφορά, η πληρωμή οφείλεται αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει σε μεταγενέστερη ημερομηνία λήξης.

4.5  Εάν η πληρωμή γίνεται με τρόπο πληρωμής που προσφέρεται από την PayPal, η πληρωμή γίνεται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Λουξεμβούργο (στο εξής "PayPal"), Οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών PayPal, που διατίθενται στη διεύθυνση https://www.paypal.com/uk/weba... ή - αν ο πελάτης δεν διαθέτει λογαριασμό PayPal - σύμφωνα με τους όρους πληρωμής χωρίς λογαριασμό PayPal , διατίθεται στη διεύθυνση https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.6 Επιλέγοντας τη μέθοδο πληρωμής "PayPal Credit" (πληρωμή δόσης μέσω του PayPal), ο πωλητής μεταβιβάζει την αίτησή του πληρωμής στο PayPal. Πριν δεχτεί την ανάθεση του πωλητή, το PayPal θα πραγματοποιήσει έναν πιστωτικό έλεγχο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του πελάτη που του υποβλήθηκαν. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί στον πελάτη τη μέθοδο πληρωμής "PayPal Credit" σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος εξέτασης. Εάν ο τρόπος πληρωμής "PayPal Credit" εγκριθεί από την PayPal, ο πελάτης πρέπει να πληρώσει το ποσό του τιμολογίου στο PayPal υπό τους όρους που καθορίζει ο πωλητής, οι οποίοι του γνωστοποιούνται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να πληρώσει μόνο στο PayPal με χρέος-εκκαθάριση αποτέλεσμα. Ωστόσο, ο πωλητής εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος σε περίπτωση εκχώρησης αξιώσεων για γενικές ερωτήσεις πελατών z. Για τα εμπορεύματα, το χρόνο παράδοσης, την αποστολή, την επιστροφή,

4.7  Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής "ΑΜΕΣΩΣ", η πληρωμή γίνεται μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Μόναχο (στο εξής "ΑΜΕΣΩΣ"). Για να μπορέσει να πληρώσει το ποσό του τιμολογίου "ΑΜΕΣΩΣ", ο πελάτης πρέπει να έχει ενεργοποιημένο έναν λογαριασμό ηλεκτρονικής τραπεζικής για να συμμετάσχει σε "ΑΜΕΣΩΣ", να νομιμοποιήσει τον εαυτό του κατά τη διαδικασία πληρωμής και να επιβεβαιώσει την εντολή πληρωμής για "ΑΜΕΣΗ". Η συναλλαγή πληρωμής θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την "ΑΜΕΣΗ" και θα χρεωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός του πελάτη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο πληρωμής "ΑΜΕΣΗ" μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση https://www.klarna.com/sofort/.

4.8 Εάν επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής Αγορά μέσω της Heidelpay η τιμή αγοράς καθίσταται απαιτητή μετά την παράδοση και τιμολόγηση των αγαθών. Στην περίπτωση αυτή, η τιμή αγοράς εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου χωρίς έκπτωση στην Heidelberger Payment GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Χαϊδελβέργη (εφεξής "Heidelpay"). Η μέθοδος πληρωμής Η αγορά τιμολογίου απαιτεί επιτυχή έλεγχο πίστωσης από τη Heidelpay. Εάν, μετά τον έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να πληρώσει με τιμολόγιο, η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί σε συνεργασία με την Heidelpay, στην οποία ο πωλητής θα μεταβιβάσει την πληρωμή του. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης μπορεί να πληρώσει μόνο στην Heidelpay με χρεωστικό αποτέλεσμα.
Η μέθοδος πληρωμής Η τιμολόγηση αγορών μέσω της Heidelpay αποκλείεται,
- εάν η αξία της παραγγελίας πέσει κάτω από το ποσό των 25,00 ευρώ,
- αν η διεύθυνση παράδοσης που παρέχεται από τον πελάτη δεν είναι ίδια με τη διεύθυνση χρέωσης, ιδίως εάν η διεύθυνση παράδοσης είναι σταθμός συσκευασίας ή ταχυδρομική θυρίδα ή
- ο πελάτης δεν έχει ακόμη συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών
Ο πωλητής διατηρεί επίσης το δικαίωμα να προσφέρει την πληρωμή της Τιμολογίου πληρωμής μέσω της Heidelpay μόνο μέχρι έναν ορισμένο όγκο παραγγελιών και να απορρίψει αυτόν τον τρόπο πληρωμής, εάν υπερβεί ο συγκεκριμένος όγκος παραγγελιών. Στην περίπτωση αυτή, ο πωλητής θα ενημερώσει τον πελάτη σχετικά με τα στοιχεία πληρωμής του στο ηλεκτρονικό κατάστημα με αντίστοιχο περιορισμό πληρωμής.

4.9 Εάν επιλέξετε τη μέθοδο πληρωμής "PayPal Invoice", ο πωλητής μεταφέρει την αίτηση πληρωμής του στο PayPal. Πριν δεχτεί την ανάθεση του πωλητή, το PayPal θα πραγματοποιήσει έναν πιστωτικό έλεγχο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του πελάτη που του υποβλήθηκαν. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί στον πελάτη τη μέθοδο πληρωμής "PayPal Rechnung" σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος εξέτασης. Εάν ο τρόπος πληρωμής "PayPal τιμολόγιο" εγκριθεί από την PayPal, ο πελάτης πρέπει να καταβάλει το ποσό του τιμολογίου εντός 30 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων στην PayPal, υπό τον όρο ότι το PayPal δεν καθορίζει κανένα άλλο όρο πληρωμής. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να πληρώσει μόνο στο PayPal με χρέος-εκκαθάριση αποτέλεσμα. Ωστόσο, ο πωλητής εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος σε περίπτωση εκχώρησης αξιώσεων για γενικές ερωτήσεις πελατών z. Για τα εμπορεύματα, τον χρόνο παράδοσης, την αποστολή, τις επιστροφές, τις καταγγελίες, Δηλώσεις ακύρωσης και αποστολές ή πιστώσεις. Επιπλέον, οι Γενικοί Όροι Χρήσης για τη χρήση της αγοράς τιμολογίου του PayPal, διατίθενται στη διεύθυνση https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.

4.10  Αν επιλέξετε τη μέθοδο πληρωμής «PayPal Debit» PayPal αντλεί το ποσό του τιμολογίου, μετά την έναρξη της άμεσης χρέωσης SEPA εντολή, αλλά όχι πριν από τη λήξη της προθεσμίας για προκαταρκτικές πληροφορίες για λογαριασμό του πωλητή μέσω τραπεζικού λογαριασμού του πελάτη. Η προειδοποίηση ("προ-κοινοποίηση") είναι οποιαδήποτε ειδοποίηση (π.χ. τιμολόγιο, πολιτική, σύμβαση) στον πελάτη που ανακοινώνει χρέωση μέσω άμεσης χρέωσης SEPA. Εάν η άμεση χρέωση δεν τίμησε λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου ή λόγω της ένδειξης της ψευδούς τραπεζικού λογαριασμού ή έρχεται σε αντίθεση με τον πελάτη του χρεωστικού, παρόλο που ο ίδιος δεν έχει αυτό το δικαίωμα, ο πελάτης πρέπει να αναλάβει το κόστος της αντιστροφής των σχετικών τραπεζικών εξόδων εάν είναι υπεύθυνος γι 'αυτό ,

5) Όροι παράδοσης και αποστολής

5.1  Η παράδοση αγαθών πραγματοποιείται στο δρόμο προς τη διεύθυνση παράδοσης που καθορίζεται από τον πελάτη, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

5.2  Εάν η εταιρεία μεταφορών αποστείλει τα αγαθά πίσω στον πωλητή, καθώς η παράδοση στον πελάτη δεν ήταν δυνατή, ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος αποτυχίας αποστολής. Αυτό δεν ισχύει αν ο πελάτης δεν είναι υπεύθυνος για το γεγονός που οδήγησε στην αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή εάν του εμποδίστηκε προσωρινά να αποδεχθεί την προσφερόμενη υπηρεσία, εκτός εάν ο πωλητής τον έχει ενημερώσει σχετικά με την υπηρεσία σε εύλογο χρόνο εκ των προτέρων είχε. Επιπλέον, αυτό δεν ισχύει για το κόστος της αποστολής, εφόσον ο πελάτης ασκεί αποτελεσματικά το δικαίωμά του υπαναχώρησης. Για τα έξοδα επιστροφής ισχύει σε περίπτωση αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον πελάτη με την παροχή που γίνεται στην πολιτική ακύρωσης του πωλητή.

5.3 Εάν ο πελάτης είναι επιχειρηματίας, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαία επιδείνωση των αγαθών που πωλούνται στον πελάτη, μόλις ο πωλητής, το πράγμα που παραδίδεται στον αποστολέα, μεταφορέα ή με άλλο τρόπο δίνεται για να εκτελέσει το πρόσωπο αποστολής ή το ίδρυμα. Εάν ο πελάτης ενεργεί ως καταναλωτής, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας αλλοίωσης των αγαθών που πωλούνται γενικά μόνο με τη μεταβίβαση των αγαθών στον πελάτη ή σε πρόσωπο που δικαιούται να λάβει. Κατά παρέκκλιση, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας αλλοίωσης των αγαθών που πωλούνται, ακόμη και με τους καταναλωτές που βρίσκονται ήδη στον πελάτη, μόλις ο πωλητής έχει το θέμα στον μεταφορέα,

5.4  Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σε περίπτωση κακής ή ακατάλληλης παράδοσης. Αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση που η παράδοση δεν είναι υπεύθυνη για τον πωλητή και αυτό έχει ολοκληρωθεί με την απαιτούμενη φροντίδα, μια συγκεκριμένη συναλλαγή αντιστάθμισης με τον προμηθευτή. Ο πωλητής θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να λάβει τα εμπορεύματα. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ή μόνο μερικής διαθεσιμότητας των προϊόντων, ο πελάτης θα ενημερωθεί αμέσως και η αντιπαροχή θα επιστραφεί αμέσως.

5.5  Σε περίπτωση παραλαβής, ο πωλητής ενημερώνει τον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι τα παραγγελθέντα από αυτόν προϊόντα είναι έτοιμα για παραλαβή. Με την παραλαβή αυτού του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο πελάτης μπορεί να παραλάβει τα αγαθά μετά από διαβούλευση με τον πωλητή στην έδρα του πωλητή. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα χρεώνονται έξοδα αποστολής.

5.6 Τα  δελτία θα δοθούν στον πελάτη ως εξής:

 • μέσω λήψης
 • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • με φαξ
 • ταχυδρομικός

6) Διατήρηση της κυριότητας

6.1 Ο  καταναλωτής διατηρεί το δικαίωμα ιδιοκτησίας των παραδοθέντων αγαθών στους καταναλωτές μέχρι την πλήρη πληρωμή της οφειλόμενης τιμής αγοράς.

6.2 Όσον  αφορά τους επιχειρηματίες, ο πωλητής διατηρεί τον τίτλο στα παραδοθέντα αγαθά μέχρι την πλήρη εξόφληση όλων των απαιτήσεων που προκύπτουν από μια συνεχιζόμενη επιχειρηματική σχέση.

6.3 Εάν ο πελάτης ενεργεί ως επιχειρηματίας, δικαιούται να μεταπωλεί τα αποκλειστικά αγαθά κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του. Όλες οι προκύπτουσες απαιτήσεις έναντι τρίτων θα εκχωρούνται από τον πελάτη στον πωλητή εκ των προτέρων στο ποσό της αντίστοιχης αξίας του τιμολογίου (συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας). Αυτή η ανάθεση ισχύει ανεξάρτητα από το αν τα αποκλειστικά εμπορεύματα έχουν μεταπωληθεί χωρίς ή μετά την επεξεργασία. Ο πελάτης παραμένει εξουσιοδοτημένος να συλλέγει τις αξιώσεις ακόμη και μετά την ανάθεση. Το δικαίωμα του πωλητή να εισπράξει οι ίδιοι οι απαιτήσεις δεν παραμένει ανεπηρέαστο. Ωστόσο, ο πωλητής δεν θα εισπράξει τις απαιτήσεις, εφόσον ο πελάτης εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του προς τον πωλητή, δεν πληρώσει την πληρωμή και δεν έχει υποβάλει αίτηση για διαδικασία αφερεγγυότητας.

7) Ευθύνη για ελαττώματα (εγγύηση)

Εάν το αγορασθέν στοιχείο είναι ελαττωματικό, ισχύουν οι διατάξεις της νόμιμης υποχρέωσης για ελαττώματα. Αποκρύνοντας από αυτό:

7.1  Ο πελάτης ενεργεί ως επιχειρηματίας,

 • ο πωλητής έχει την επιλογή του τύπου της συμπληρωματικής απόδοσης ·
 • για νέα αγαθά, η προθεσμία παραγραφής για ελαττώματα είναι ένα έτος από τη διάβαση του κινδύνου.
 • στην περίπτωση μεταχειρισμένων αγαθών, τα δικαιώματα και οι απαιτήσεις για ελαττώματα αποκλείονται καταρχήν ·
 • το καθεστώς παραγραφής δεν ξεκινάει πάλι, εάν η παραλαβή αντικατάστασης πραγματοποιηθεί εντός του πεδίου της ευθύνης για ελαττώματα.

7.2  Εάν ο πελάτης ενεργεί ως καταναλωτής, τα ακόλουθα ισχύουν για μεταχειρισμένα αγαθά με τον περιορισμό των ακόλουθων: Οι απαιτήσεις για ελαττώματα εξαιρούνται αν το ελάττωμα εμφανιστεί μόνο μετά από ένα έτος από την παράδοση των αγαθών. Ελαττώματα που εμφανίζονται εντός ενός έτους από την παράδοση των αγαθών μπορούν να διεκδικηθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής.

7.3  Οι περιορισμοί ευθύνης και ο περιορισμός του χρόνου που καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους δεν ισχύουν

 • για πράγματα που έχουν χρησιμοποιηθεί για μια δομή σύμφωνα με τη συνήθη χρήση τους και που έχουν προκαλέσει την ατέλεια της,
 • για αποζημιώσεις και απαιτήσεις αποζημίωσης του πελάτη, επίσης
 • σε περίπτωση που ο πωλητής απέκρυψε με δόλιο τρόπο το ελάττωμα.

7.4  Επιπλέον, για τους επιχειρηματίες, οι νόμιμες προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 445b του BGB παραμένουν ανεπηρέαστες.

7.5  Εάν ο πελάτης ενεργεί ως έμπορος κατά την έννοια του § 1 HGB, υπόκειται στην υποχρέωση επιθεώρησης και κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 377 HGB. Εάν ο πελάτης δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις κοινοποίησης που ρυθμίζονται σε αυτό, τα εμπορεύματα θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί.

7.6  Εάν ο πελάτης ενεργεί ως καταναλωτής, αυτός / αυτή καλείται να απαιτήσει την παραλαβή των παραδοθέντων αγαθών με προφανή ζημία στη μεταφορά στον αποστολέα και να ενημερώσει τον πωλητή σχετικά. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν συμμορφωθεί, αυτό δεν έχει καμία επίπτωση στα συμβατικά και συμβατικά του αξιώματα για ελαττώματα.

8) Ευθύνη

Ο πωλητής ευθύνεται έναντι του πελάτη για όλες τις συμβατικές, συμβατικές και νόμιμες, συμπεριλαμβανομένων των αξιόποινων αξιώσεων αποζημίωσης και επιστροφής εξόδων, ως εξής:

8.1  Ο πωλητής είναι πλήρως υπεύθυνος για οποιονδήποτε νομικό λόγο

 • σε περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας,
 • σε περίπτωση εκ προθέσεως ή εξ αμελείας τραυματισμού της ζωής, του σώματος ή της υγείας,
 • με βάση εγγύηση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
 • λόγω υποχρεωτικής ευθύνης, όπως βάσει του Νόμου περί Ευθύνης για τα Προϊόντα.

8.2  Εάν ο πωλητής παραβιάζει αμελητέα μια σημαντική συμβατική υποχρέωση, η ευθύνη περιορίζεται στην τυπική, προβλέψιμη ζημία της σύμβασης, εκτός αν υποτεθεί απεριόριστη ευθύνη σύμφωνα με την παραπάνω ρήτρα. Σημαντικές συμβατικές υποχρεώσεις είναι οι υποχρεώσεις που επιβάλλει η σύμβαση στον πωλητή ανάλογα με το περιεχόμενό του, με σκοπό την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης, η εκπλήρωση της οποίας επιτρέπει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης και την συμμόρφωση του πελάτη με τον τακτικό τρόπο.

8.3  Παρεμπιπτόντως, αποκλείεται η ευθύνη του πωλητή.

8.4 Οι  παραπάνω κανονισμοί περί ευθύνης ισχύουν και για την ευθύνη του πωλητή για τους αντιπροσώπους του και τους νόμιμους εκπροσώπους του.

9) Ειδικοί όροι για την επεξεργασία των αγαθών σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές του πελάτη

9.1  Εάν ο πωλητής οφείλει το περιεχόμενο της σύμβασης εκτός από την παράδοση αγαθών και την επεξεργασία των αγαθών σύμφωνα με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές του πελάτη, ο πελάτης έχει όλοι τον απαραίτητο για την επεξεργασία περιεχομένου όπως κείμενο, εικόνες ή γραφικά με τις μορφές αρχείου που καθορίζει ο χειριστής, μορφοποίηση, εικόνα - και μεγέθη αρχείων για να παρέχει και να του δώσει τα απαραίτητα δικαιώματα χρήσης. Μόνο ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και την απόκτηση δικαιωμάτων σε αυτό το περιεχόμενο. Ο πελάτης δηλώνει και αποδέχεται την ευθύνη για το δικαίωμα χρήσης του περιεχομένου που παρέχεται στον πωλητή. Συγκεκριμένα, διασφαλίζει ότι δεν παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων, ιδίως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα εμπορικών σημάτων και προσωπικά δικαιώματα.

9.2  Ο πελάτης αποζημιώνει τον πωλητή από απαιτήσεις τρίτων που μπορεί να προβάλει κατά του πωλητή σε σχέση με παραβίαση των δικαιωμάτων του ως αποτέλεσμα της συμβατικής χρήσης του περιεχομένου του πελάτη από τον πωλητή. Ο πελάτης αναλαμβάνει επίσης το εύλογο κόστος της απαραίτητης έννομης προστασίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαστικών και νομικών αμοιβών με το νόμιμο επιτόκιο. Αυτό δεν ισχύει αν ο πελάτης δεν ευθύνεται για την παράβαση. Σε περίπτωση απαίτησης τρίτου, ο πελάτης υποχρεούται να παράσχει αμέσως, ειλικρινά και εντελώς στον πωλητή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εξέταση των αξιώσεων και την υπεράσπιση.

9.3  Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τις παραγγελίες επεξεργασίας εάν το περιεχόμενο που παρέχει ο πελάτης παραβιάζει νόμιμες ή επίσημες απαγορεύσεις ή ηθική. Αυτό ισχύει ειδικότερα για την απελευθέρωση αντικοινωνικών, ρατσιστικών, ξενοφοβικών, διακριτικών, προσβλητικών, απειλητικών για τη νεολαία και / ή βίας-δοξαστικών περιεχομένων.

10) Ειδικοί όροι για υπηρεσίες συναρμολόγησης / εγκατάστασης

Εάν ο πωλητής πληρώνει, εκτός από την παράδοση αγαθών, το περιεχόμενο της σύμβασης, καθώς και τη συναρμολόγηση ή την εγκατάσταση των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις του πελάτη και, εάν είναι αναγκαίο, τα κατάλληλα προπαρασκευαστικά μέτρα (π.χ. υπερμεγέθη), ισχύουν τα ακόλουθα:

10.1  Ο Πωλητής παρέχει τις υπηρεσίες του με δική του επιλογή ή από εξειδικευμένο προσωπικό που επιλέγει ο ίδιος. Ο πωλητής μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες τρίτων (υπεργολάβων) που ενεργούν εξ ονόματός του. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην περιγραφή υπηρεσίας του πωλητή, ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα να επιλέξει ένα συγκεκριμένο άτομο για να πραγματοποιήσει την επιθυμητή υπηρεσία.

10.2  Ο πελάτης πρέπει να παρέχει στον πωλητή όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση της υπηρεσίας που οφείλει στον πωλητή πλήρως και ειλικρινά, υπό τον όρο ότι η προμήθεια δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων του πωλητή σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

10.3  Ο πωλητής θα επικοινωνήσει με τον πελάτη μετά τη σύναψη της σύμβασης προκειμένου να κανονίσει ένα ραντεβού για την οφειλόμενη υπηρεσία. Ο πελάτης εξασφαλίζει ότι ο πωλητής ή το προσωπικό του έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του πελάτη την καθορισμένη ώρα.

10.4  Ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας αλλοίωσης των πωληθέντων προϊόντων μεταβιβάζεται στον πελάτη μόνο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συναρμολόγησης και παράδοσης στον πελάτη.

11) Ειδικοί όροι για υπηρεσίες επισκευής

Εάν ο πωλητής, σύμφωνα με το περιεχόμενο της σύμβασης, είναι υπεύθυνος για την επισκευή ενός στοιχείου πελάτη, ισχύουν τα εξής:

11.1  Οι υπηρεσίες επισκευής παρέχονται στην έδρα του πωλητή.

11.2  Ο Πωλητής παρέχει τις υπηρεσίες του με δική του επιλογή ή από εξειδικευμένο προσωπικό που επιλέγει ο ίδιος. Ο πωλητής μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες τρίτων (υπεργολάβων) που ενεργούν εξ ονόματός του. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην περιγραφή υπηρεσίας του πωλητή, ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα να επιλέξει ένα συγκεκριμένο άτομο για να πραγματοποιήσει την επιθυμητή υπηρεσία.

11.3  Ο πελάτης πρέπει να παρέχει στον πωλητή όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επισκευή του αντικειμένου, υπό την προϋπόθεση ότι η προμήθεια δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του πωλητή σύμφωνα με το περιεχόμενο της σύμβασης. Ειδικότερα, ο πελάτης πρέπει να παρέχει στον πωλητή περιεκτική περιγραφή του σφάλματος και να τον ενημερώνει για τυχόν περιστάσεις που μπορεί να είναι η αιτία του σφάλματος.

11.4  Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, ο πελάτης πρέπει να στείλει το πράγμα για επισκευή με δικά του έξοδα και να διακινδυνεύσει στην έδρα του πωλητή. Ο πωλητής συνιστά ο πελάτης να συνάψει ασφάλιση μεταφοράς. Επιπλέον, ο πωλητής συνιστά ο πελάτης να στείλει το προϊόν σε κατάλληλη συσκευασία μεταφοράς, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ζημιών στη μεταφορά και να αποκρυβηθεί το περιεχόμενο της συσκευασίας. Ο πωλητής θα ενημερώσει αμέσως τον πελάτη σχετικά με τις προφανείς ζημίες μεταφοράς, ώστε να μπορέσει να ισχυριστεί τα πιθανά υπάρχοντα δικαιώματα του έναντι του μεταφορέα.

11.5  Η επιστροφή των αγαθών γίνεται με έξοδα του πελάτη. Ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας υποβάθμισης του αντικειμένου περνά στον πελάτη με τη μεταφορά του αντικειμένου σε κατάλληλο μεταφορέα στον τόπο διεξαγωγής του πωλητή. Κατόπιν αιτήματος του πελάτη, ο πωλητής θα προβεί σε ασφάλιση μεταφοράς για το θέμα.

11.6  Ο Πελάτης μπορεί επίσης να επιστρέψει το προς επισκευή αντικείμενο στη θέση του Πωλητή και να το επαναλάβει αν αυτό προκύπτει από τους Όρους Εντολής του Πωλητή ή αν τα μέρη έχουν συμφωνήσει. Στην περίπτωση αυτή, οι παραπάνω κανονισμοί ισχύουν για το κόστος και τον κίνδυνο ναυτιλίας και επιστροφής του αντικειμένου ανάλογα.

11.7  Οι προαναφερόμενοι κανονισμοί δεν περιορίζουν τα νόμιμα δικαιώματα εγγύησης του πελάτη σε περίπτωση αγοράς αγαθών από τον πωλητή.

11.8  Για ελαττώματα της παρεχόμενης επισκευής, ο πωλητής ευθύνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νόμιμης ευθύνης για ελαττώματα.

12) Εξαργύρωση δελτίων δράσης

12.1 Τα  δελτία που εκδίδονται δωρεάν από τον πωλητή στο πλαίσιο προσφορών με συγκεκριμένη περίοδο ισχύος και που δεν μπορούν να αγοραστούν από τον πελάτη (στο εξής "δελτία δράσης") μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή και για την καθορισμένη περίοδο.

12.2 Τα  δελτία δράσης μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο από τους καταναλωτές.

12.3  Μεμονωμένα προϊόντα μπορούν να εξαιρεθούν από την προσφορά κουπονιού, υπό τον όρο ότι από το περιεχόμενο του διαφημιστικού κουπονιού προκύπτει αντίστοιχος περιορισμός.

12.4 Τα  κουπόνια προώθησης μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγγελίας. Η μεταγενέστερη αντιστάθμιση δεν είναι δυνατή.

12.5  Μόνο ένα διαφημιστικό κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί ανά παραγγελία.

12.6  Η αξία των προϊόντων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το ποσό του διαφημιστικού δελτίου. Το υπόλοιπο δεν θα επιστραφεί από τον πωλητή.

12.7  Εάν η αξία του δελτίου δράσης είναι ανεπαρκής για την κάλυψη της παραγγελίας, μπορεί να επιλεχθεί μία από τις υπόλοιπες μεθόδους πληρωμής που προσφέρει ο πωλητής για να διευθετήσει τη διαφορά.

12.8  Το υπόλοιπο ενός δελτίου δράσης δεν καταβάλλεται ούτε σε μετρητά ούτε σε τόκους.

12.9  Το δελτίο δράσης δεν θα επιστραφεί αν ο πελάτης επιστρέψει τα αγαθά πλήρως ή μερικώς με το κουπόνι δράσης ως μέρος του εκ του νόμου δικαιώματος ανάκλησής του.

12.10  Το δελτίο δράσης είναι μεταβιβάσιμο. Ο πωλητής μπορεί να κάνει απελευθερωτικό αποτέλεσμα στον αντίστοιχο κάτοχο, ο οποίος εξαργυρώνει το δελτίο δράσης στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή. Αυτό δεν ισχύει αν ο πωλητής έχει γνώση ή κατάφωρα αμελή αβίαση του μη δικαιώματος, της αδυναμίας αγοράς ή της έλλειψης δικαιωμάτων εκπροσώπησης του αντίστοιχου κατόχου.

13) Εξαγορά δωροεπιταγών

13.1 Τα  κουπόνια που μπορούν να αγοραστούν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του πωλητή (εφεξής "κουπόνια δώρων") μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή, εκτός εάν το κουπόνι έχει διαφορετική ένδειξη.

13.2  Τα κουπόνια δώρων και οι υπόλοιπες πιστώσεις των δελτίων δώρου μπορούν να εξαργυρωθούν μέχρι το τέλος του τρίτου έτους που ακολουθεί το έτος της αγοράς του κουπονιού. Οι υπόλοιπες πιστώσεις θα πιστωθούν στον πελάτη μέχρι την ημερομηνία λήξης.

13.3  Τα πιστοποιητικά δώρων μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγγελίας. Η μεταγενέστερη αντιστάθμιση δεν είναι δυνατή.

13.4  Μόνο ένα πιστοποιητικό δώρου μπορεί να εξαργυρωθεί ανά παραγγελία.

13.5  Τα πιστοποιητικά δώρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αγορά αγαθών και όχι για την αγορά πρόσθετων πιστοποιητικών δώρου.

13.6  Εάν η αξία του Πιστοποιητικού Δώρου είναι ανεπαρκής για την κάλυψη της παραγγελίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία από τις υπόλοιπες μεθόδους πληρωμής που προσφέρει ο Πωλητής για τη διευθέτηση της διαφοράς.

13.7  Η πίστωση ενός πιστοποιητικού δώρου δεν θα καταβληθεί σε μετρητά ή τόκους.

13.8  Το πιστοποιητικό δώρου είναι μεταβιβάσιμο. Ο πωλητής μπορεί να κάνει απελευθερωτικό αποτέλεσμα στον αντίστοιχο κάτοχο που εξαργυρώνει το πιστοποιητικό δώρου στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή. Αυτό δεν ισχύει αν ο πωλητής έχει γνώση ή κατάφωρα αμελή αβίαση του μη δικαιώματος, της αδυναμίας αγοράς ή της έλλειψης δικαιωμάτων εκπροσώπησης του αντίστοιχου κατόχου.

14) Εφαρμοστέο δίκαιο

14.1  Ο νόμος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας εφαρμόζεται σε όλες τις έννομες σχέσεις μεταξύ των μερών, εξαιρουμένων των νόμων που διέπουν τη διεθνή πώληση αγαθών. Για τους καταναλωτές, αυτή η επιλογή δικαίου εφαρμόζεται μόνο στο βαθμό που η χορηγούμενη προστασία δεν ανακαλείται με υποχρεωτικές διατάξεις του δικαίου του κράτους στο οποίο ο καταναλωτής έχει τη συνήθη διαμονή του.

14.2  Εξάλλου, όσον αφορά το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης, αυτή η επιλογή δικαίου δεν ισχύει για τους καταναλωτές οι οποίοι κατά τη σύναψη της σύμβασης δεν ανήκουν σε κανένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οποίων η μόνη κατοικία και διεύθυνση παραλαβής βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη σύναψη της σύμβασης.

15) Δικαιοδοσία

Εάν ο πελάτης είναι έμπορος, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή δημοσίου δικαίου ειδικό ταμείο που έχει συσταθεί στην επικράτεια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, η αποκλειστική δικαιοδοσία για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση είναι η επιχείρηση του πωλητή. Αν ο πελάτης είναι εγκατεστημένος εκτός του εδάφους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, είναι η επιχείρηση του πωλητή αποκλειστική δικαιοδοσία για τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση, αν η σύμβαση ή απαιτήσεις που απορρέουν από τη σύμβαση της επαγγελματικής δραστηριότητας μπορεί να αποδοθεί στον πελάτη. Ωστόσο, στις παραπάνω περιπτώσεις, ο πωλητής έχει το δικαίωμα να καλέσει το δικαστήριο στο χώρο του πελάτη.

16) Εναλλακτική επίλυση διαφορών

16.1  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών στο Διαδίκτυο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/consumers...

Αυτή η πλατφόρμα χρησιμεύει ως σημείο επαφής για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που προκύπτουν από ηλεκτρονικές συμβάσεις αγοράς ή υπηρεσιών που αφορούν καταναλωτές.

16.2  Ο πωλητής δεν είναι ούτε υποχρεωμένος ούτε πρόθυμος να συμμετάσχει σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον διαιτητικού συμβουλίου καταναλωτών.